Stop seksuele discriminatie in verzorgings- en bejaardentehuizen!

In aanloop naar de Gay Pride in Amsterdam springen lokale ouderenpartijen uit Den Haag en Amsterdam in de bres voor roze senioren. Reden: In verzorgings- en bejaardenhuizen vindt op grote schaal seksuele discriminatie plaats.

Zowel de Partij van de Ouderen in de Amsterdamse gemeenteraad als de Ouderen Partij Den Haag, welke met Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad is vertegenwoordigd, vragen hun stadsbesturen om aandacht voor dit probleem te hebben.

“Onder veel ouderen heerst nog altijd een taboe op homoseksualiteit, waardoor LHBT-ers op leeftijd sociaal geïsoleerd of eenzaam kunnen worden”, zo stellen Wil van Soest (PvdO) en Lex Kraft van Ermel (Groep de Mos / Ouderen Partij).

Zij stellen dat het goed is dat er, met diverse activiteiten in verzorgingshuizen, dit jaar ook een Senior Pride wordt georganiseerd, maar zij willen van de stadsbesturen uit Amsterdam en Den Haag weten wat zij doen om dit probleem aan te pakken.

“Zo zijn er in andere steden ontmoetingspunten voor oudere homo’s. Wij zijn benieuwd hoe de gemeenten Amsterdam en Den Haag dit geregeld hebben”, aldus Van Soest en Kraft van Ermel.

Schriftelijke vragen

Hieronder de vragen zoals ze in de Haagse gemeenteraad worden gesteld.

Overeenkomstig Artikel 30 van het Regelement van Orde stelt het lid Kraft van Ermel (Groep de Mos / Ouderen Partij) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

1) Bent u bekend met het bericht: ‘Roze senior de klos’ (1)

2) Wat vindt u van het feit dat er in verzorgings- en bejaardentehuizen, klaarblijkelijk, nog steeds op grote schaal seksuele discriminatie plaatsvindt? Graag in uw beantwoording de laatste cijfers die hierover bij u bekend zijn.

3) Deelt u de mening dat het taboe dat onder veel ouderen nog steeds op homoseksualiteit rust geen reden mag zijn waardoor LHBT-ers op hoge leeftijd sociaal geïsoleerd of eenzaam kunnen zijn? Zo ja, welk beleid voert u, specifiek op de oudere doelgroep, om dit te voorkomen?

4) Heeft Den Haag een ontmoetingspunt voor oudere homo’s? Zo ja, wat zijn hiervan de resultaten t.a.v. het voorkomen voorkomen van een sociaal isolement of eenzaamheid? Zo neen, heeft u de bereidheid om te onderzoeken of zo’n ontmoetingspunt kan worden gerealiseerd, dit eventueel in overleg met homo-belangenorganisaties?

(1) ‘Roze senior de klos’, Telegraaf, 28 juli 2015