Jelle Meinesz: “Goed dat boa’s nu worden uitgerust met bodycams. Dit komt de veiligheid op straat ten goede!”

Nog dit jaar start het Haagse stadsbestuur een pilot om te kijken of gemeentelijke handhavers kunnen worden uitgerust met een bodycam. Dit schrijft het college van B&W in antwoord op raadsvragen van Hart voor Den Haag/Groep de Mos.

Raadslid Jelle Meinesz is blij met de antwoorden: “Goed dat boa’s nu worden uitgerust met bodycams. Dit komt de veiligheid op straat ten goede, want ze hebben een ontradend effect dus schrikken mensen met kwaad in de zin af. Daarnaast beschermt het onze handhavers tegen ongegronde klachten, die kunnen later met de beelden worden weerlegd! Ik hoop dan ook dat deze pilot zal leiden tot positieve uitkomsten en een structurele uitrusting van boa’s met bodycams.”