‘Laat nieuwe Haagse stadsloods ruimtevragers met ruimteaanbieders verbinden’
Voor de zomer heeft Arjen Dubbelaar, de woordvoerder Ruimtelijke Ordening van de Haagse politieke partij Groep de Mos, tijdens een commissievergadering in de gemeenteraad, de wethouder gevraagd om zogenoemde stadsloodsen naar Amsterdams voorbeeld in Den Haag te introduceren. ‘De stadsloods zou de nu al bestaande kantorenloods, welke zich louter richt op de transformatie van leegstaande kantoren, moeten ondersteunen door zich niet alleen te richten op leegstaande kantoren, maar op al het leegstaand gemeentelijk vastgoed in de stad. Deze stadsloods begeleidt een grote diversiteit aan initiatieven, van meubelmakers tot fietsenreparateurs, van theatermakers tot toeristische attracties’, zoals staan beschreven op de website van de gemeente Amsterdam (1). Hij loodst ruimtevragers door de stad en de gemeentelijke regelgeving, teneinde de leegstand nog effectiever te bestrijden.

“Leegstand in Den Haag is een groot probleem en moet aangepakt worden”, aldus Groep de Mos raadslid Arjen Dubbelaar. “We hebben op dit moment een kantorenloods in Den Haag, maar het takenpakket van een Haagse stadsloods moet veel verder gaan dan leegstaande kantoorpanden alleen. Zo staan er in onze stad ook veel kerken, schoolgebouwen en winkelruimten leeg. De stadsloods moet ruimtevragers actief verbinden met ruimteaanbieders. Hij brengt deze partijen actief bij elkaar, stuurt en begeleidt kansrijke initiatieven en gewenste ontwikkelingen.”

Leegstaand Vastgoed

De gemeente Den Haag behoort samen met de Rijksoverheid tot de grootste vastgoed eigenaar in de regio. In de Haagse Vastgoedmonitor 2015 staat beschreven dat 10,9% van de gemeentelijke vastgoedportefeuille leeg staat. Dit zijn 117 leegstaande panden.
Raadslid Arjen Dubbelaar, “De wethouder reageerde verrast en vroeg mij dit idee op de e-mail te zetten. Dit heb ik uiteraard gelijk gedaan. Afgelopen zomer heb ik nog een herinnering gestuurd, maar helaas heb ik nog steeds geen reactie mogen ontvangen. Komende week bij bespreking van de Vastgoedmonitor 2015 zal ik de wethouder daarom weer om een reactie vragen. Als het moet zal ik een motie indienen bij een raadsvergadering. Het idee van een stadsloods werkt in Amsterdam, dus ben er van overtuigd dat dit in Den Haag ook gaat werken.”

 

(1) Stadsloods gemeente Amsterdam / https://www.amsterdam.nl/ondernemen/bedrijfsruimte/stadsloods/