De Mos: ‘We moeten waken voor verlies van een groen en leefbaar Den Haag’ 

 

Hoewel Den Haag nu al één van de meest dichtstbevolkte steden van Nederland is, zal het de komende jaren met tienduizenden nieuwe Hagenaars blijven groeien. Om al deze nieuwe inwoners een plekje te geven, moet er veel bijgebouwd worden.

 

“We moeten er voor waken dat Den Haag in al haar groeidriften wel een leefbare stad blijft, met voldoende ruimte voor speel- en groenvoorzieningen, parkeerplaatsen, scholen en al die andere voorzieningen waardoor het juist zo fijn toeven is in onze stad”, aldus Groep de Mos fractievoorzitter Richard de Mos, die erop wijst dat er grote nadelen kleven aan de steeds verdere verdichting van de stad. “Kijk maar naar oude wijken, zoals Valkenboskwartier, die, mede door het ongebreidelde splitsen van woningen, kampen met overbewoning en verloedering”.

 

Om de leefbaarheid blijvend te garanderen wil Groep de Mos bij nieuwbouw, woningsplitsen en alle andere bouwgerelateerde zaken waarbij de bevolking toeneemt een Leefbaarheids Effecten Rapportage (LER) invoeren.
“Hierbij stellen we vooraf met een afvinklijst vast of er voldoende parkeerplaatsen, speel-, goen-, en andere voorzieningen zijn die groei mogelijk maken. Als niet aan alle voorwaarden wordt voldaan, kan de bouw of verbouwing pas starten als daar wél aan voldaan wordt”, aldus De Mos, die stelt dat het loslaten van de parkeernorm bij bouwtrajecten direct teruggedraaid dient te worden. “Veel partijen piepen over het toenemende tekort aan parkeerplaatsen, maar het zijn deze partijen die het realiseren ervan hebben losgelaten door de parkeernorm te schrappen”.

 

Groep de Mos neemt de LER op in het nog te presenteren verkiezingsprogramma van de partij. De Mos: “Hoogbouw aan de kust, in groen en in beschermde stadsgezichten blijft daarbij ook een absolute no-go! Alleen door voorwaarden aan groei te stellen, blijven we die prachtige groene stad aan zee”.