Groep de Mos / Ouderen Partij tolereert het niet langer dat woningcoöperaties niet thuis geven als het gaat om het wegwerken van achterstallig onderhoud aan huurwoningen. Dubbelaar: “Deze woningcoöperaties staan vooraan als er geld te verdienen valt bij projecten die mede worden betaald door de belastingbetaler, maar als het gaat om het goed onderhouden van bestaande huurwoningen zijn diezelfde woningcoöperaties vaak in geen velden of wegen te bekennen. Wij roepen bewoners op om achterstallig onderhoud aan huurwoningen bij ons te melden, zodat wij werk kunnen maken van het aanpakken van woningcoöperaties die zich schuldig maken aan het laten verloederen van hun vastgoed”.

Bij de coalitieonderhandelingen van 2010 deden bewonersorganisaties nog een klemmend beroep op toenmalig informateur Boele Staal om de verloedering in Den Haag ZuidWest tegen te gaan. Maar de afgelopen vier jaar zijn er nauwelijks stappen voorwaarts gezet. In wijken als Moerwijk, Mariahoeve en De Oorden zijn slecht onderhouden huurhuizen meer regelmaat dan uitzondering. “Met onze steun is weliswaar geld gereserveerd voor het opknappen van Den Haag ZuidWest, maar dat zegt niets over de jarenlange gedoogde mentaliteit van woningcoöperaties die hun vastgoed willens en wetens hebben laten verloederen. Huurders hebben de ongezonde vruchten mogen plukken van deze houding. Het is toch een schande dat er anno 2014 inwoners van Den Haag zijn die gezondheidsproblemen krijgen door achterstallig onderhoud van huurwoningen? Door jarenlang mismanagement van grote coöperaties is er te weinig gebeurd met problemen zoals vocht, tocht, schimmel of slechte isolatie. Wij ontvangen signalen van bewoners dat wooncomplexen al vele jaren op de nominatie staan om gesloopt te worden en dat er daarom niks meer gebeurd aan achterstallig onderhoud. Wij gaan er alles aan doen om huurders, die het slachtoffer zijn van mismanagement van grote logge woningcoöperaties, bij te staan in hun strijd voor goed onderhouden woningen”, aldus het strijdvaardige kersverse Raadslid Arjen Dubbelaar.

Groep de Mos / Ouderen Partij roept bewoners van huurwoningen op om (ernstig) achterstallig onderhoud, liefst met foto’s, bij de partij te melden. Dubbelaar: “Wij gaan alle ontvangen informatie inventariseren en bundelen tot een “zwartboek krakkemikkige huurwoningen” met het uiteindelijke doel om met steun van de voltallige gemeenteraad woningcoöperaties in het Haagse te dwingen om zorg te dragen voor goed onderhouden huurwoningen”.

Slecht onderhoud melden via info@groepdemos.nl o.v.v. zwartboek krakkemikkige huurwoningen