Kraft van Ermel: “Krakerstuig is geboefte dat niet langer onbestraft mag wegkomen omdat gemeentelijke handhaving ernstig tekort schiet; hoelang gaat de VVD nog in het stadsbestuur zitten met pro-krakerspartij HSP?”

Groep de Mos heeft het helemaal gehad met het onbestraft laten van krakers die met hun grijpgrage vingertjes steevast aan andermans spullen zitten. Was het vorige week nog het oude hotel aan de Harstenhoekweg, nu zijn de boeven van het krakersgilde een leegstaand kantoorgebouw aan de Badhuisweg binnengevallen.

Groep de Mos raadslid Lex Kraft van Ermel: “Onbegrijpelijk dat de gemeentelijke driehoek niet direct acties heeft ondernomen om de uitgebroken krakersepidemie in de kiem te smoren. Volgens de Kraak en Leegstandswet is kraken een misdrijf en om die reden kunnen krakers buiten heterdaad worden aangehouden en eventueel in verzekering woorden gesteld. (1) Ook hebben krakers geen poot om op te staan als binnen 24 uur melding of aangifte wordt gedaan. Onbegrijpelijk dat deze acties niet zijn genomen”.

Daarnaast vindt Groep de Mos het een gebrek dat de gemeente Den Haag nog steeds weigert een leegstandsverordening op te stellen. “Meer lasten dan lusten” aldus het college destijds in 2010. (2) Kraft van Ermel: “We zien dat door het ontbreken van een leegstandsverordening, een mogelijkheid die de wet biedt om bijvoorbeeld eigenaren te verplichten leegstand van kantoren of winkels te melden, ervoor zorgt dat kraken nauwelijks afneemt en krakerstuig steeds de gerechtelijke dans ontspringt (3). Tijd voor een leegstandsverordening dus, zodat we én krakers kunnen aanpakken én we wel meer inzicht hebben in de leegstand.”

Groep de Mos stelt dat de collega’s van de VVD de goede lijn hebben met het aanpakken van het krakersgilde, maar dat het daarbij wel vreemd is dat de VVD in het stadsbestuur dagelijks zaken doet met pro-krakerspartij HSP, die zich bovendien al een aantal keer een onbetrouwbare coalitiepartner heeft getoond.

Schriftelijke vragen

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orden stellen ondergetekenden aanvullende vragen inzake kraken (4) aan de voorzitter van de Haagse raad

1. Veroordeelt u de kraakacties van begin februari 2016 in Scheveningen?

2. Deelt u de mening van de Minister van Veiligheid en Justitie in de Evaluatie van de Kraak en Leegstandswet dat krakers ook buiten heterdaad kunnen worden aangehouden en in verzekering worden gesteld (1)? Zo ja, waarom is dat niet gebeurd?

3. Hoeveel leegstaande kantoorpanden zijn er binnen de gemeentegrenzen?

4. Hoelang staan deze gemiddeld leeg?

5. Bent u nog steeds van mening dat een leegstandsverordening meer lasten dan lusten met zich meebrengt. Zo neen, bent u bereid om net als in Amsterdam de raad voor de zomer een leegstandsverordening voor te leggen? Graag een toelichting

 

(1) Evaluatie Ministerie van Veiligheid en Justitie brief nr 706831 dd  1 februari 2016

(2) RIS 177236

(3) ‘Antikraakwet: kraken gaat door, veel leegstand’, NRC, 10 februari 2016

(4) Op eerdere vragen van de VVD en de PVV (RIS 291723, 291722 en 291783