Groep de Mos woordvoerder ouderen Lex Kraft van Ermel: ‘Gebrek aan kennis over risico’s op – en gevolgen van uitdroging’

Het is heerlijk zomerweer en dat is genieten, maar warm weer is ook een risico voor ouderen, mensen in verzorgingstehuizen, chronisch zieken en mensen met overgewicht. Zeker mensen die ouder zijn dan 70 hebben meer kans om uit te drogen. Naast het warme weer kunnen te weinig drinken, koorts, overgeven en diarree zorgen voor uitdroging (1).

“Bij een grote groep ouderen blijkt kennis te ontbreken over de risico’s op – en de gevolgen van uitdroging. Voorlichting aan ouderen hierover is dus van belang”, aldus Groep de Mos raadslid Kraft van Ermel, die pleit voor een jaarlijks terugkerende lokale voorlichtingscampagne over de gevolgen van uitdroging, zoals het risico op verwardheid en het verminderen van de zelfredzaamheid. “Van belang bij zo’n lokale voorlichtingscampagne is ook om hierbij aan te geven hoeveel ouderen precies moeten drinken. Dat men meer moet drinken dan het dorstgevoel aangeeft en wat het effect van alcohol en plastabletten is.Uiteraard dient er ook de omgeving van ouderen bij de voorlichting betrokken te worden, zodat met de signalen van uitdroging kan herkennen”.

Groep de Mos overweegt bij de behandeling van de Voorjaarsnota, begin juli in de gemeenteraad, een motie in te dienen over dit onderwerp

(1) https://www.ggdghorkennisnet.nl/?file=7050&m=1327998384&action=file.download