Kleinschalige woonvorm Ben Oude NijHuis naar Den Haag

2017-12-19T13:15:14+00:0006 juli 2017|

Dankzij Groep de Mos en het CDA krijgt Den Haag een Ben Oude NijHuis, een kleinschalige woonvorm voor gezonde senioren, ouderen met een lichte zorgvraag of dementie én studenten. Omroep MAX-baas Jan Slagter bouwt op dit moment zo’n huis in Rotterdam Overschie. Richard de Mos (Groep de Mos) en Michel Rogier (CDA) vinden dat dat voorbeeld gevolgd moet worden.

“Teveel Haagse (licht)dementerenden wonen nog zelfstandig; aan hun zorgvraag zou veel beter kunnen worden voldaan als zij in een woonvorm, aangevuld met studenten, kunnen wonen”, aldus De Mos en Rogier, die bij de Voorjaarsnota zullen pleiten voor een Haags Ben Oude NijHuis, vernoemd naar de man die in 2015 aan tafel bij Jeroen Pauw staatssecretaris Van Rijn (PvdA) de oren waste over de slechte zorg in het verpleeghuis van zijn vrouw én overigens ook van de moeder van Van Rijn zelf.

De Mos en Rogier: “De laatste jaren gaan er alleen maar verpleeghuizen dicht en komen hulpbehoevende ouderen er alleen voor te staan. Onze partijen willen daar een kentering in brengen door in leegstaande Haagse (kantoor)panden gecombineerde woonvormen te maken voor ouderen, waaronder licht)dementerenden, en studenten. Het idee daarbij is dat die studenten 7,5 uur per week dingen doen met en voor de ouderen; boodschapjes, een kop koffie drinken. In ruil daarvoor wonen ze zelf dan heel voordelig”.

Om het Ben Oude NijHuis te realiseren is een motie van Groep de Mos aangenomen.