Van Haga en De Mos: “Blaftaks eindelijk afschaffen”

BVNL en Hart voor Den Haag vinden het bizar dat gemeenten qua hondenbelasting doen waar ze zelf zin in hebben. Zo is het houden van een hond in de provincie Zuid-Holland het duurst in Den Haag, terwijl het dier in Rijswijk en Delft gratis is. (1)“Honderden euro’s blaftaks per jaar aftikken in de ene gemeente en niks in de andere gemeente is niet langer uit te leggen,” stellen Tweede Kamerlid Wybren van Haga (BVNL) en Hart voor Den Haag  fractievoorzitter Richard de Mos, die erop aandringen dat de gemeentelijke hondenbelasting eindelijk in zijn geheel wordt afgeschaft.

De Tweede Kamer stemde twee  jaar geleden tegen een motie van BVNL, Partij voor de Dieren, PVV en SP om deze belasting uit de wet te halen, omdat eerst  onderzocht zou worden hoe het kabinet met de gemeenten zou overleggen hoe hondenbelasting kan worden afgeschaft en wat de financiële gevolgen daarvan zouden zijn. (2).

Het toen demissionaire kabinet schoof het besluit door naar het huidige kabinet, maar dat zwijgt als het graf over het afschaffen van de hondenbelasting. (3) Inmiddels zijn we twee jaar verder en nog moet er in tig gemeenten fors worden betaald voor het houden van de trouwe viervoeter,” aldus beide volksvertegenwoordigers die wijzen op het burgerinitiatief dat oproept om de hondenbelasting af te schaffen. Dat initiatief werd door 60.000 mensen ondertekend. De voorstanders van de afschaffing van de hondenbelasting stellen dat veel gemeenten deze belasting al niet meer innen. De gemeenten die dat wel doen, voegen het geld vaak toe aan de algemene middelen. Dat is in hun ogen een oneigenlijk gebruik van deze belasting. Van Haga en De Mos delen die mening en vinden daarom dat er eindelijk recht moet worden gedaan aan het burgerinitiatief door de hondenbelasting in zijn geheel af te schaffen.

Lees hier onze schriftelijke vragen