De Mos: ‘College zet in op meer en meer statushouders; er zijn alleen geen huizen voor!’

Terwijl het stadsbestuur blijft inzetten op de komst van meer statushouders dan wettelijk verplicht is, moeten mensen met een laag inkomen maar zien hoe zij aan een woning komen. Sinds 2013 is de wachttijd met 12 maanden toegenomen en staat men bijna 3,5 jaar op een wachtlijst.

“Ronduit te triest voor woorden. Door te kiezen voor honderden extra statushouders bovenop de wettelijke verplichting én deze ook nog eens voorrang te geven op een sociale huurwoning, laat je woningzoekenden met een laag inkomen dus keihard in de kou staat”, aldus Groep de Mos fractievoorzitter Richard de Mos, die met zijn partij blijft strijden tegen de komst van statushouders. “Onze werkloosheids- en armoedecijfers zijn torenhoog en Jan met de Pet vindt geen woning. Dan past het om tegen het Rijk te zeggen dat Den Haag de blijvende stroom kansarmen niet meer aan kan”.

Aangehouden motie
Omdat er te weinig betaalbare huurhuizen voor lage middeninkomens beschikbaar zijn, verhuizen mensen niet vanuit een gesubsidieerde huurwoning.
“Daarom diende Groep de Mos vorig jaar een motie in die opriep om meer betaalbare vrije sector woningen te bouwen. Op verzoek van Wijsmuller is die motie toen aangehouden. Hij mag bij de komende voorjaarsnota uitleggen waarom hij er niet in is geslaagd om de doorstroming in de huizenmarkt te bevorderen”.

Lees hier de motie terug: https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/3591604/2/RIS294435_RIS294062_16