Al sinds de oprichting van de partij, jongstleden oktober, heeft Groep de Mos laten zien hart te hebben voor het stadsdeel Looduinen.

Of het nu ging om het bestrijden van de extreme verhogingen van de erfpacht, het voorkomen van de voorgenomen hoogbouw op Kijkduin, het doortrekken van Randstadrail 3 of het behoud van Chalet Ockenburgh, Groep de Mos stond vooraan om de belangen van de Loosduiners te behartigen. Maar het belangrijkste vindt Groep de Mos de inspraak van de bewoners van Loosduinen zelf. Wat wilt u anders of beter in uw wijk? Wat moet volgens u op de politieke agenda? Hoe kan Loosduinen leefbaarder worden? Op al deze vragen willen wij het antwoord van u en daarom organiseert Groep de Mos op 25 juni aanstaande om 20 uur een inspraakavond in Loosduinen.

Wilt u deze avond bijwonen?

Aanmelden kan via loosduinen@groepdemos.nl.

Volg het laatste Groep de Mos over Loosduinen nu ook via Twitter @GDMLoosduinen