In de Commissie Samenleving was een onbevredigend debat over de brief van de Wethouder Sport, waarin hij aankondigt dat een aantal voetbalverenigingen gedwongen zullen fuseren. Onbevredigend, omdat hij weigerde een aantal vragen te beantwoorden en zelfs voortijdig de vergadering verliet. Inmiddels heb ik een spoeddebat in de raad van 19 mei a.s. aangevraagd.
Bij de bespreking van de brief verwerving WMO voorzieningen heb ik aandacht gevraagd voor het delen van personeel en infrastructuur en het verlagen van de eigen bijdrage van klanten. Helaas deed de Wethouder Zorg op beide onderwerpen geen toezeggingen. Werk aan de winkel dus!