Bij de bespreking van de Schulden- en armoedebrief 2017 heb ik aangegeven tevreden te zijn met het vangnet in Den Haag. Er is echter geen structurele armoedebestrijding.  Er is teveel hap-snap beleid. De armoede neemt in Den Haag alleen maar toe. Ik betreur dat er onvoldoende aandacht is voor armoede onder ouderen en daarom heb ik gevraagd de aandacht voor armoedebestrijding onder ouderen te vergroten. Omdat verband tussen laag geletterdheid en armoede is aangetoond, heb ik gevraagd om samen met de wethouder onderwijs maatregelen te nemen. Het idee van de VVD om weesfietsen te geven aan mensen die het zelf niet te kunnen betalen, is goed. Maar dat geldt natuurlijk ook voor andere gebruiksmiddelen als gebruikte laptops of tabletten die door de gemeente worden afgeschreven. De wethouder zal dat onderzoeken.