In de avondvergadering van de Commissie Samenleving op 12 oktober 2016 stond het onderwerp ‘Extra impuls werkgelegenheid’ op de agenda. Met een brief kondigt het college aan om de werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt met een aanvullend pakket te stimuleren. Daartoe worden 1000 tijdelijke banen extra gecreëerd. Daarnaast zorgt men voor de ontwikkeling van een dienstencheque, waarmee bijvoorbeeld voor korte duur een klusjesman kan worden ingehuurd. Groep de Mos steunt het voorstel, maar betreurt het dat de banen tijdelijk zijn en niet structureel.

Ook heb ik mijn verbazing uitgesproken over het volledig negeren van de Haeghe Groep bij deze discussie. Daar zit immers de expertise over deze problematiek. Ook is daar al een systeem ontwikkeld dat vergelijkbaar is met de dienstencheque. Helaas was de wethouder het oneens met mijn mening. Het laatste woord is daarover nog niet gesproken.