Vandaag in de Commissie Samenleving op mijn verzoek een rondvraag, naar aanleiding van de berichtgeving in Nieuwsuur op 2 november jl over de proef anoniem solliciteren bij de gemeente. De rondvraag heb ik aangevraagd uit onvrede dat de evaluatie wel in landelijke media bekend werd, maar niet in de raad.

De wethouder beriep zich op het feit dat hij als bestuurder regelmatig rapporteert over bedrijfsvoering, waaronder personeel, aan de gemeenteraad. Hij vond zijn uitspraak over een ‘te wit’ stadhuis niet discriminerend en zag ook geen relatie met de landelijke PvdA verkiezingsprogramma. Een aantal leden van de commissie dacht daar anders over. Volgende week volgt een voortgangsrapportage strategisch personeelsbeleid, waarin de evaluatie anoniem solliciteren is verwerkt. De winst uit de rondvraag is dan ook dat de raad ook in het bezit komt van de evaluaite. De wethouder kondigde aan met anoniem solliciteren door te gaan, inclusief het verbergen van de leeftijd.

Vragen rondvraag

  1. Waarom wordt de Raad gepasseerd door de evaluatie van de wethouder in Nieuwsuur op 2 november jl ipv de Raad te informeren?
  2. Waarom wordt de raad genegeerd door het plaatsen van een link naar het Motivaction rapport op denhaag.nl
  3. Neemt de wethouder deze raad serieus of heeft landelijke PvdA verkiezingsretoriek voorrang op informatie naar de raad?
  4. In Nieuwsuur zegt de wethouder dat de binnenkant van het stadhuis te wit is. Kunt u deze, naar mijn mening discriminerende uitspraak, nader toelichten?
  5. In Nieuwsuur pleit de wethouder voor quota. Is de wethouder bekend met de wens van de rijksoverheid in het begin van de 90-er jaren van de vorige eeuw om een zeker percentage vrouwen in dienst te hebben en als reactie daarop de term ‘excuus-truus’ is ontstaan. Wil de wethouder de term ‘excuus-allochtoon’ op zijn geweten hebben?
  6. College heeft op antwoord SV van mij toegezegd dat de gemeente het invulveld geboortedatum uit het online sollicitatie formulier heeft verwijderd (RIS 290463) Hoe is het mogelijk dat geboortedatum op Tv-beelden zichtbaar is? Weigert deze wethouder leeftijdsdiscriminatie te voorkomen?
  7. Wanneer ontvangt de Raad evaluatie met een toelichting van de wethouder zodat ook in de Haagse raad een fatsoenlijke debat kan plaatsvinden