In de commissie Leefomgeving werd gesproken over Groen in de Stad. Daarbij heb ik aangegeven dat groei van de stad vergroening in de weg staan. De beste manier om groen in de stad te bevorderen, is de groei te beperken. Ook vroeg ik aandacht voor het onderhoud. Dat is in deze stad slecht, waarbij ook te veel een beroep wordt gedaan op de burgers. Ik deed het voorstel om schoolpleinen te vergroenen. Dat zal bij de scholen worden aangemoedigd. De mogelijkheid om geveltuinen in te richten zal worden benadrukt bij het opstellen van de visie de wijk- en buurtgroen. Daar zijn de bewoners immers bij betrokken. Ten slotte vroeg ik om een inventarisatie waar in deze stad meer bomen geplant kunnen worden. Op dit moment wordt in de hele stad gezocht waar 100 bomen extra geplaatst kunnen worden. De voortgang zal worden gerapporteerd in de jaarrekening.

Een tweede onderwerp was de stand van zaken Huishoudelijk Afvalplan. Uiteraard bracht ik de vele bijplaatsingen naast de ORACs ter sprake. Wederom gepleit voor strenge controles, desnoods met camera’s. Ook heeft de Groep de Mos de overlast van meeuwen aangekaart en opgeroepen om de gele zakken het hele jaar, dus ook buiten het broedseizoen, beschikbaar te stellen. Ik kreeg de toezegging dat aantal gele zakken wordt uitgebreid naar 500.000. Als deze aan het eind van het seizoen (dat ook nog wordt verlengd) niet op zijn, blijft het restant beschikbaar.