Zienswijze windenergiegebied Hollandse Kust

Het Rijk wil een windmolenpark voor de Zuid-Hollandse kust bouwen. Dat de bouw doorgaat is zeker, daar kunnen gemeentes geen bezwaar tegen maken. Wel hebben gemeentes, waaronder Den Haag, de gelegenheid hun mening te geven en hun voorkeur voor de locatie. In het kort komt de zienswijze erop neer om de windmolens op 20-22 km te plaatsen en de kabels op het land op de Maasvlakte te landen. Aanlanding op Kijkduin is voor het college onacceptabel. Op mijn vraag wat het college gaat doen als het Rijk daar toch voor zou kiezen, antwoordde de wethouder dat dat ernstige gevolgen zou hebben voor de Haagse bouwplannen en de toekomstige verkeersinrichting in de stad.

Ook heb ik benadrukt dat door minder toeristen op Scheveningen en Kijkduin de werkgelegenheid afneemt. In dat geval zal het college zoeken naar vervangende werkgelegenheid die aansluit bij de komst van het windpark.

Hoewel Groep de Mos vindt dat duurzame energie vooral duur is, komt de voorgestelde zienswijze het dichtst bij de Haagse belangen namelijk zo ver mogelijk op zee en geen onnodig gegraaf nabij Kijkduin.