In de Commissie Bestuur van 9 november werd de profielschets van de toekomstige burgemeester besproken. De voorgestelde schets (klik hier voor de profielschets) mist volgens Groep de Mos drie belangrijke elementen.

In de eerste plaats de noodzaak om een echte burgervader/moeder. De nieuwe burgemeester moet naar de burgers toe. Hij moet makkelijk benaderbaar zijn en bekend zijn met de problematiek van alle Hagenaars. De profielschets zal daartoe worden aangepast.

Een tweede punt is het volledig ontbreken in het voorstel dat de nieuwe burgemeester sociaal bewogen moet zijn. In een stad waar ouderen zich zorgen maken over zorg en inkomen en waar armoede, hoge werkloosheid en gezondheidsproblemen veel te veel voorkomen, is een sociaal bewogen burgemeester essentieel. Het nieuwe concept krijgt een passage over de gevolgen van de decentralisaties.

Een derde onderwerp is dat de nieuwe functionaris rekening houdt met onze wens ondanks de toekomstige groei van onze stad: de leefbaarheid van onze stad. Een schone en groene stad moet niet ondergeschikt zijn aan deze groei. Ook dit onderwerp krijgt meer aandacht.