In de Commissie Bestuur kwam op 22 februari o.a. het Actieplan Burgerparticipatie ter sprake. Met dit plan geeft het college aan welke maatregelen moeten worden genomen, om zoveel mogelijk burgers in de stad mee te laten doen aan activiteiten in en voor de wijk. Een van de belangrijkste actiepunten is de aanstelling van een ‘frontlinemanager’ die de verbinding wordt tussen de gemeente en de burger.

Ik heb het actieplan gesteund, maar wel gevraagd hoe wordt voorkomen dat we steeds met dezelfde burgers op de voorgrond treden. Of anders gezegd hoe bereiken we alle burgers. We kunnen niet blijven steken in steeds dezelfde groep mensen. Zou betaling van een vrijwilligersvergoeding meer burgers over de streep kunnen trekken? De wethouder wilde daar geen uitspraak over doen en adviseerde daar de wethouder welzijn over te spreken. Hij heeft er vertrouwen in dat de voorgestelde maatregelen daartoe leiden.

De wethouder reageerde bevestigend op mijn opmerking dat bestaande structuren worden benut. Hij voegde daar aan toe dat deze kunnen worden uitgebreid.