In de Commissie Bestuur werd o.a. gesproken over de dienstverlening van de gemeente. Daarbij heb ik gezegd tevreden te zijn over de manier waarop ambtenaren burgers te woord staan. Ook een aantal acties op vragen stemmen tot tevredenheid. B.v. gevaarlijke bijplaatsingen bij ORACs worden dezelfde dag verwijderd. Ook meeuwenoverlast in een deel van Bouwlust wordt goed aangepakt in samenwerking met Staedion en Buurt Bestuurt.

Wel blijven er punten van kritiek bv het slecht informeren hoe klachten worden opgepakt. Verbetering op dit punt moeten binnen dit jaar worden opgepakt. Ook het steeds maar opgeven van bv naam, adres etc. die allemaal bekend zijn, behoort tot te irritaties. De wethouder zegt toe dat bestaande gegevens zoveel mogelijk worden gebruikt, maar soms is een check wel nodig. Ook zou gekeken moeten worden in welke stadsdelen de meeste klachten zijn. De wethouder zal deze gegevens verstrekken. Verder heb ik vragen gesteld over de hoge kosten van digitalisering cursussen. Daar zal een schriftelijk antwoord op komen.