EERSTE REACTIE GROEP DE MOS OP COALITIEAKKOORD:

‘Poging overschrijven Groep de Mos program mislukt, icoon oude politiek staat nog fier overeind’!

Dat Groep de Mos / Ouderen Partij ertoe doet in de Haagse politiek is na vandaag méér dan duidelijk; het nieuwe College heeft veel van onze speerpunten letterlijk uit ons verkiezingsprogramma ‘Terug naar de Menselijke Maat’ overgeschreven.

De Mos: “Wij zijn trots dat wij met een ijzersterke verkiezingscampagne en een helder oppositiegeluid de gevestigde partijen hebben gedwongen tot een koerswijziging van hun halsstarrige beleid . Of het nu gaat om armoedebestrijding, meer geld naar zorg en ouderen, een reddingsboei voor de Pier, een gezonde Leyweg, het bevorderen van toerisme, het behoud van de bomen op de Laan van Meerdervoort, het schrappen van de 90 meter hoge hoteltoren op Scheveningen, lastenverlichting, meer nadruk op de ontwikkeling van de lokale economie of om maatregelen die de veiligheid in onze stad vergroten, het zijn allemaal zaken waar onze partij te vuur en te zwaard voor heeft gestreden. Voor de stad is het goed dat veel van die punten zijn overgenomen door het nieuwe stadsbestuur”.

Icoon oude politiek

Ondanks alle goede elementen die in het coalitieakkoord terecht zijn gekomen is Groep de Mos / Ouderen Partij niet tevreden met het eindresultaat.

Naast een weinig onderbouwde visie op de naderende decentralisatie van de Jeugdzorg, de AWBZ (nieuwe WMO) en de Participatiewet én het blijvend verkrachten van de maritieme bedrijvigheid in de Scheveningse Haven door deze met woningen vol te bouwen, gaat de komst van het cultuurpaleis, hét icoon van de oude politiek, gewoon door. Stérker: Het Spuiforum 2.0 wordt volgens een ambtelijke notitie tussen de 20 en 25 miljoen euro duurder.

“Hier heeft HSP-voorman Joris Wijsmuller, die als fel tegenstander van het cultuurpaleis óók nog eens verantwoordelijk wordt voor dit dossier, zich echt in het pak laten naaien door D66, de VVD, de PvdA en het CDA. Met het akkoord gaan met het Spuiforum 2.0 heeft de Haagse Stadspartij zich schuldig gemaakt aan je reinste kiezersbedrog en zadelt het de stad alsnog op met een miljoenenstrop”, aldus De Mos.

Ongeloofwaardige verliezers

Het blijft voor Groep de Mos / Ouderen Partij onaanvaardbaar dat de grote verliezers van de gemeenteraadsverkiezingen, de VVD en de PvdA, de dienst uit blijven maken in deze stad.

De Mos: “Vlak na de verkiezingsuitslag van 19 maart, waarbij de Haagse kiezer duidelijk heeft gemaakt klaar te zijn met zowel de PvdA als de VVD, beloofde de lijsttrekkers van beide verliezers ons een bescheiden rol in de oppositiebankjes. In de plaats van het inlossen van die belofte hebben de PvdA en de VVD er alles aan gedaan om op het pluche te blijven zitten. Daarmee hebben zij aangetoond lak te hebben aan de verkiezingsuitslag en aan de kiezer. Na jarenlange minachting van de burger en wanbeleid ten aanzien van onze stad had het de heren Baldewsingh (PvdA) en Revis (VVD) gesierd als ze hun biezen hadden gepakt en waren opgestapt. Wij hebben in elk geval geen enkel vertrouwen in deze heren en zullen dan ook tégen hun herbenoeming als wethouder stemmen”.