Richard de Mos: “Maak papieren in orde en zeur niet”! 
Het stadsbestuur had bij haar aantreden grote beloften: “Minder papierdruk en meedenken mét ondernemers. Horeca-technisch moest de stad wéér bruisen”! Maar helaas blijft deze belofte een wassen neus; na zéven jaar moet de dependance van het Franse restaurant Pastis haar deuren sluiten omdat de vergunning van het kleine huiskamerrestaurant in de Oude Molstraat niet in orde zou zijn.

Fractievoorzitter Richard de Mos: “Dat bureautijgers overuren maken is natuurlijk te prijzen, maar dat zij ná zeven jaar een controledienst erop uit sturen om te kijken of een vergunningkje wel of niet in orde is, is werkelijk te triest voor worden. Zo help je ondernemers in deze stad maar op één manier; naar de klote!”.

Groep de Mos eist middels schriftelijke vragen dat de gemeente terugkomt op haar besluit.

Schriftelijke vragen

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos / Ouderen Partij) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Bent u bekend met het bericht ‘Pastille voldeed niet aan vergunning’ (1)
Welke urgentie heeft het bevel tot sluiten van de Pastille nádat het kleine huiskamerrestaurant in de Oude Molstraat zéven jaar open is geweest?
U bent ermee bekend dat u het kleine huiskamerrestaurant tot verdriet van velen sluit? Zo ja, heeft u de bereidheid om tot een oplossing te komen én om ervoor te zorgen dat de Pastille, passend bij uw ambitie om ondernemers te helpen, alsnog de juiste vergunning krijgt? Zo neen, wilt u het begrip ‘ondernemertje pesten’ dan ook eerlijk vermelden in uw HorecaVisie?
Richard de Mos

Groep de Mos/Ouderen Partij Den Haag

(1) ‘Pastille voldeed niet aan vergunning’, Telegraaf, 9 maart 2016