Verdonk: “Raad neemt eigen rol niet serieus en schoffeert bewoners met Spreidingswet”

Geen inbreng, verwijzen naar de eigen ‘overvolle agenda’s’ en het inhoudelijke debat uit de weg gaan. Dat was de wijze waarop het grootste deel van de Haagse gemeenteraad woensdagmiddag omging met het extra raadsdebat dat door Hart voor Den Haag was aangevraagd. Deze ‘lakse’ houding is voor de grootste partij aanleiding om de, voor vrijdag aanstaande, geplande raadsconferentie links te laten liggen.

Woensdag maakte Hart voor Den Haag gebruik van haar democratische recht om met haar 9 zetels een debat te voeren inzake de Spreidings (-Dwang)wet en het rapport over de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050. De meeste partijen deden geen inhoudelijke inbreng en verwezen naar een commissiedebat dat op donderdag gepland staat. “Dat debat gaat over een klein deel van de asielproblematiek, de opvang, niet over de zaken waar wij vandaag op een volwassen manier over wilden debatteren. Wij krijgen er nu ineens ruim 2500 nieuwkomers per jaar bij en het debat over bevolkingsgroei wordt al jaren, ook vandaag weer, getorpedeerd”, aldus Rita Verdonk die erop wijst dat er bij een commissiedebat, anders dan bij een raadsdebat, geen moties ingediend kunnen worden.

Smerige framing
“De zorgen van bewoners over de forse woningnood, de toenemende criminaliteit, files, een tekort aan leraren, agenten en zorgpersoneel worden totaal niet serieus genomen“, zegt Verdonk die het gehad heeft met de kwalijke van andere partijen. “Het bijeenroepen van het hoogste orgaan had Hart voor Den Haag niet gedaan als ons verzoek tot een interpellatie vorige week niet van tafel werd geveegd. Dit debat is geen truc voor de krantenkoppen maar voor het agenderen van serieuze problemen in de stad. Het agenderen van zorgen die veel inwoners van deze stad hebben”, stelt Verdonk.

‘Volle agenda’s’
“Dat fracties daar zo gemakzuchtig mee omgaan, nul inbreng leveren, als volksvertegenwoordigers steen en been over ‘volle agenda’s’ klagen en de grootste partij ‘angstzaaien’ verwijten: laat zien dat de voor vrijdag geplande raadsconferentie geen enkele toevoeging heeft en een veel grotere druk op de overvolle agenda’s legt dan een inhoudelijk debat te voeren over de grootste uitdaging waar onze stad voor gesteld staat: de bevolkingsgroei. Dat theekransje over omgangsvormen laten wij dan maar links liggen. Dan zit onze agenda even vol”, besluit Verdonk.