William de Blok: “Dit kan gewoon! Laat de woongeschiedenis meewegen in de woningtoewijzing”

Hart voor Den Haag wil dat er in de Rivierenbuurt een pilot wordt opgestart om bij gelijke inschrijfduur voorrang te verlenen aan huidige wijkbewoners bij de toewijzing van vrijgekomen sociale huurwoningen. Dit voorstel doet raadslid William de Blok en hij dient hiertoe vandaag tijdens de raadsvergadering een motie in. De Blok: “Laat voor elke Haagse jongere zijn woongeschiedenis meewegen. Zo heeft bij een aangeboden sociale huurwoning in de Rivierenbuurt een jongere uit de Rivierenbuurt bij gelijke inschrijfduur voorrang boven een jongere die zijn woongeschiedenis in bijvoorbeeld Loosduinen heeft opgebouwd!”

Grootouders, ouders en (klein)kinderen die samen in de wijk willen blijven wonen en een voorrangsregeling vragen voor kinderen uit de wijk is een mooi en warm initiatief. De voordelen zijn evident. Ouders, kinderen en kleinkinderen die samen in de wijk wonen, verhogen de verbondenheid in de wijk en eventuele mantel en kinderzorg is op loopafstand. Dat scheelt ook verkeer op de drukke Haagse wegen. De Blok wijst erop dat ook in andere gemeenten voorrangsregelingen gelden: “Dit kan gewoon! In Texel is in de huisvestingsverordening van 2018 opgenomen dat de inwoners van Texel, of woningzoekenden met een maatschappelijke en/ of economische binding aan Texel, die al lang op een woning wachten nu met voorrang aan de beurt zijn om een woning te huren. De gemeente Stichtse Vecht bij Utrecht geeft voorrang aan mensen met een Molukse achtergrond in een Molukse wijk in Breukelen. Dit is met de woningbouwvereniging aldaar afgesproken, dus dat kan ook gewoon hier in Den Haag als de politieke wil er maar is.”

Het Hart voor Den Haag/Groep de Mos-raadslid wil, samen met Frans Hoynck van Papendrecht van 50PLUS, dat bij het succes van de pilot deze wordt uitgerold in andere wijken zoals bijvoorbeeld Rustenburg, Leyenburg, Loosduinen, Duindorp en wijken in Scheveningen. Hij wil dat er bij een ongeveer gelijke inschrijfduur met een maximum van zes maanden voorrang wordt verleend aan iemand uit de Rivierenbuurt en dat de pilot wordt geëvalueerd.