Janice Roopram: ‘Dit is 1,3 miljoen euro pure kapitaalvernietiging, terwijl de gemeente al die tijd op de hoogte was van dit wanbeleid!’

Amper één jaar na de oprichting van de Energieacademie, gaat de stekker er al uit. Het groots geopende project om bijstandsgerechtigden en kwetsbare jongeren aan het werk te helpen, gaat ten onder aan wanbeleid. In februari van dit jaar wordt de academie feestelijk geopend door niemand minder dan de premier. De Stichting Energieacademie (SEA) had als plan om de komende twee jaar ruim 500 jongeren, bijstandsgerechtigden en werkzoekenden aan een baan helpen. Dit is zodanig misgelopen, dat het project in de Bedrijven Investeringszone Zichtenburg stopt. Inmiddels komt er steeds meer details naar buiten over mismanagement, exorbitante beloningen en wanbeleid. 

Hart voor Den Haag-raadslid Janice Roopram is woest en stelde eerder al haar vraagtekens bij de gang van zaken en wil dat de falende hoofdrolspelers aansprakelijk gesteld worden. Ze is geschokt over de berichten die haar bereiken. Roopram: “Dit gaat om ruim 1 miljoen gemeenschapsgeld. Het is ongelooflijk om te zien hoe vervolgens verantwoordelijkheden worden afgeschoven door het college. Er wordt gewezen naar het beleid van de voormalige bestuursleden van de Energie Academie, maar het is wel uitgevoerd onder toeziend oog van de gemeente. Het college heeft via hen een mooi project volledig laten ontsporen, een groot deel van de subsidie is niet conform begroting ingezet. Toen deze Groenlinks-wethouders (Van Alphen en Van Tongeren) hun PR-moment konden pakken, aarzelden zij geen moment. Waarom nemen ze dan nu hun verantwoordelijkheid niet?”

NOW ontvangen voor gesubsidieerde banen

Janice Roopram heeft afgelopen donderdag aangegeven zo spoedig mogelijk het debat te willen voeren omtrent de Stichting Energie Academie. 

Zij heeft namelijk vernomen dat de Raad van Toezicht probeert zo snel mogelijk het faillissement af te roepen, terwijl de grootste partij wil dat er alternatieven worden onderzocht. Bijvoorbeeld het onder de vlag van een andere organisatie doorgaan, met een afvaardiging door de inpandige leerwerkbedrijven zelf en investeerders. Dit moet een einde maken aan de abominabele bedrijfsvoering tot nu toe: “Er lijkt met geld te zijn gesmeten, terwijl de gemeente dit had kunnen weten. Voor het project is er vanuit de gemeente een programmamanager en een projectmanager aangesteld die betrokken waren bij dit project. Hoe zit dit dan? Er is veel te veel geld opgegaan aan dure consultants. Wie heeft die beslissingen genomen? Er schijnt zelfs een NOW-aanvraag te zijn gedaan voor STiP-banen (gesubsidieerde banen voor mensen in de bijstand). Er zou nog een belastingschuld zijn. Er is met terugwerkende kracht facturen gestuurd over kalenderjaar 2019. 

Als dit zo is moeten mensen aansprakelijk gesteld worden en het verdwenen geld boven tafel komen. Elke uitgegeven cent moet worden verantwoord, het gaat tenslotte om gemeenschapsgeld”. Een meerderheid in de gemeenteraad steunde het verzoek om zo snel mogelijk een debat te houden. 

Er zijn veel middelen en materialen geïnvesteerd door ondernemers die betrokken waren bij het initiatief. Zij staan nu ook in de kou, evenals de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die geholpen hadden moeten worden. Roopram vraagt zich tevens af waaruit de “signalerende rol” van de gemeente uit bestond en uit welk potje ze werden uitbetaald, door de gemeente zelf of uit de subsidiebeschikking van de SEA (Stichting Energie Academie): “Hoeveel geld heeft het de gemeente uiteindelijk gekost? Wat gebeurt er nu met de afgesloten werkakkoorden. Bij niet goed functioneren van een bedrijf wordt je ontslagen, maar hoe zit het nu met de ex-bestuursleden? Er zijn ook nog leden die nog actief samenwerken met de gemeente en voor andere trajecten subsidiegelden ontvangen. Onbegrijpelijk! De Stichting Energie Academie is nooit van de grond gekomen door wanbeleid, onder toeziend oog van de gemeente. Waarom kiest het college ervoor om een staand huis af te breken en in de toekomst een nieuw huis neer te zetten? Dit is toch kapitaalvernietiging? En dit ten koste van jongeren. Dus moet nu ook het college zich verantwoorden naar de raad toe in een volwaardig debat, zodat de gemeenteraad ook inspraak heeft. Het is tijd voor volledige transparantie! Hoe gaan het stadsbestuur perspectief bieden aan de jongeren en initiatieven die succesvol waren in de academie, maar nu ook het slachtoffer zijn van dit wanbeleid?”.