Raadslid Bom: “Hier heeft geen bewoner voor kunnen stemmen, nul inspraak omwonenden!”

Hart voor Den Haag is woedend over wéér een nieuwe opvanglocatie voor asielzoekers in Den Haag. (1)
“Dat meer en meer opvanglocaties dé natte droom is voor de bestuurders van het college van D66, GroenLinks/PvdA, CDA, PvdD en DENK snappen wij, maar in meerderheid is de Nederlandse bevolking, dus ook in Den Haag, tégen méér opvang van asielzoekers. Wanneer gaat er eens geluisterd worden naar de wil van het volk?,” vraagt Hart voor Den Haag raadslid Coen Bom zich af. Hij stelt dat de Haagse bevolking zich bij gemeenteraadsverkiezingen niet heeft kunnen uitspreken over het opvangen van asielzoekers teneinde het aanhoudende landelijke asielopvangtekort bij het aanmeldcentrum in Ter Apel het hoofd te bieden. “Wél heeft Nederland afgelopen woensdag massaal op partijen gestemd die immigratiebeperkende maatregelen voorstellen. Uit ieder onderzoek komt naar voren dat het Nederlandse volk in ruime meerderheid voor een asielstop is. Stop dan met het bij de Haagse inwoners door de strot duwen van meer en meer asielopvang. Zeker ook omdat het absorptievermogenvan onze stad is bereikt. We hebben een woningnood, een tekort aan agenten, leraren, zorgpersoneel en onze sociale voorzieningen, waar een te groot beroep op wordt gedaan, staan ernstig onder druk. Stoppen dus!”

Hart voor Den Haag heeft een spoeddebat aangevraagd over het besluit van het college om in te stemmen met de opvang van 100 tot 120
geregistreerde asielzoekers in het NH Hotel in Kijkduin.
“De opvang zal zijn vanaf zondag 26 november 2023 tot uiterlijk 15 januari 2024. Het is ronduit schandalig dat omwonenden voor een voldongen feit worden gesteld. Nul inspraak, nul overleg,” aldus Bom die stelt dat Den Haag de drukst bevolkte stad van Nederland is. “Er is geen enkele regel die zegt dat de gemeente dat moét doen.”

(1) https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/13533572/2/RIS317180+Tijdelijke+opvang+100-120+asielzoekers+NH+Hotel+in+Den+Haag