Raadsleden De Mos en Dubbelaar: “Zwakkere wijken gebruikt als afvoerputje, Hagenaar moet nóg langer wachten op woning”

Hart voor Den Haag is laaiend op PvdA-wethouder Martijn Balster die de komende tijd vierhonderd extra woningen voor statushouders en zorgdoelgroepen gaat realiseren. De partij heeft een spoeddebat aangevraagd in de Haagse gemeenteraad. “In plaats van een sterk signaal naar het Rijk om de wettelijke taakstelling voor het opvangen van statushouders te schrappen, simpelweg vanwege het feit dat we de aanhoudende groei van de bevolking niet aankunnen, blijven we ze voorrang geven op een woning. Dit terwijl de Hagenaar jarenlang op een wachtlijst staat. Laat die Balster dat eens uitleggen aan de 150.000 wachtenden voor een sociale huurwoning,” aldus de Hart voor Den Haag raadsleden Richard de Mos en Arjen Dubbelaar.

Hart voor Den Haag wijst op het feit dat juiste de zwakke wijken moeten opdraaien voor de opvangwensen van de elite “Niks geen opvang van statushouders in elitaire D66-bakfietswijken, maar altijd in wijken waar mensen nauwelijks weten te overleven. In Loosduinen creëren we bijkans een aantal kantelwijken. Knettergek! We moeten stoppen met het opvangen van statushouders. Iets wat de VVD ons beloofd had,” aldus Hart voor Den Haag.

De opvang met mensen met een zorgvraag, zoals ex-daklozen, mensen met een psychiatrische achtergrond of tienermoeders moet goed geschieden, maar niet alleen in de wijken die het al moeilijk hebben.
“Hierbij geldt wel, geen verblijfsstatus is enkele reis Ter Apel voor de uitzettingsprocedure,” aldus beide raadsleden.

https://www.omroepwest.nl/nieuws/4467795/honderden-extra-woningen-voor-statushouders-en-ex-daklozen-in-den-haag