Raadslid Meinesz: “Betaald parkeren over hele stad is een duur onzalig plan!”  

Hart voor Den Haag wil dat er een Rekenkameronderzoek komt naar de uitbreiding van het betaald parkeren. “Eerder bleek uit onderzoek van de Rotterdamse Rekenkamer dat de gemeente Rotterdam in een groot deel van de stad betaald parkeren heeft ingevoerd terwijl dat niet echt nodig was. In haar rapport ‘Parkeren herwaarderen. Effecten, kosten en baten van betaald parkeren’ werd duidelijk dat betaald parkeren ‘op oneigenlijke gronden’ is gebeurd. De parkeerdruk was helemaal niet zo hoog en in sommige gebieden was de daling van de parkeerdruk ook na de maatregel beperkt,” aldus Meinesz, die deze week een motie zal indienen die oproept tot het onderzoek van de Rekenkamer. 

Afschaffen

Ook over de verschuiving van het straatparkeren naar parkeren in garages bleek het Rotterdamse college geen zicht te hebben of dit doel met betaald parkeren werd bereikt.

“Systematische en periodieke monitoring ontbreekt stelde de Rotterdamse Rekenkamer. Hoe zit zulks in Den Haag? De Rekenkamer in de Maasstad adviseerde ook om een actuele kadernota voor het parkeerbeleid op te stellen en om de afschaffing of herziening van betaald parkeren in bepaalde gebieden te overwegen. Dat zijn zaken die ook uit een Haags Rekenkameronderzoek kunnen komen”, aldus Meinesz, die stelt dat Haagse automobilisten het enorm hard in hun portemonnee zullen voelen. “Als automobilisten naast het aftikken voor een bewonersparkeervergunning overal in de stad opnieuw moeten betalen, gaat dat enorm in de papieren lopen. Daarom willen wij dat er met de bewonersparkeervergunning in de hele stad geparkeerd mag worden. Als dat niet meteen lukt, in ieder geval in het stadsdeel waar de automobilist woonachtig is”.

Meinesz stelt dat ook de gemeente Den Haag zich niet houdt aan de eigen afspraken, zoals die zijn opgenomen in de Parkeerbrief.

“Daarin staat dat maatschappelijk draagvlak een noodzaak is bij uitbreiding van betaald parkeren. Van draagvlak is nada nul sprake. Bij een eerdere Parkeerbrief was het beleid erop gericht dat er bij een parkeerdruk van 90 procent een draagvlakonderzoek werd gedaan om al dan niet betaald parkeren in te voeren. De geldende Parkeerbrief wordt door het college met voeten getreden,” aldus Meinesz, die wijst dat er een heuse volksopstand tegen het betaald parkeren over bijna de hele stad is uitgebroken. “In Laak en Rustenburg-Oostbroek is de uitbreiding van betaald parkeren uitgesteld en in Loosduinen regent het handtekeningen bij een petitie die oproept om af te zien van betaald parkeren aldaar,” aldus Meinesz.