Raadslid Sluijs: Panden ver onder de marktwaarde verkopen én rommelen met subsidies: de integriteit van het stadsbestuur staat ter discussie.

Hart voor Den Haag in de Haagse gemeenteraad wil een Raadsonderzoek instellen naar het door de gemeente gevoerde beleid inzake de vastgoeddeal Omar Munie, waar de gemeente een pand aan het Noordeinde voor een spotprijs ver onder de marktwaarde verkocht én wist van gerommel met subsidies.

“We hebben onze mond vol over het belang van integer handelen, de waarnemend burgemeester heeft integriteit tot speerpunt bij beleidsmakers verklaard en de profielschets voor de nieuwe burgemeester is doorspekt met het I-woord. Één ding is zeker: Door het toenmalig college van VVD, Haagse Stadspartij, D66, PvdA en CDA is de integriteit met voeten getreden”, aldus Hart voor Den Haag raadslid Ralf Sluijs, die wil weten welke (oud-) wethouders hier de hand boven het hoofd gehouden wordt.

Na twee jaar onderzoeksraadswerk van Hart voor Den Haag erkent het huidige stadsbestuur eindelijk dat men Munie een peperduur pand voor een spotprijs heeft gegeven, terwijl men wist dat hij lonen niet betaalde en zich niet aan afspraken hield.

“De wet is overtreden. Concurrerende kopers van het pand aan het Noordeinde zijn door de gemeente benadeeld. Bestuurders van de stad hebben willens en wetens over de rug van kwetsbare groepen goede sier willen maken, terwijl men wist dat statushouders bij Munie aan de Goden overgeleverd waren. Kortom: dit zaakje stinkt aan alle kanten”, aldus Sluijs.

Om de onderste steen boven water te krijgen en de integriteit van betrokken (oud-) wethouders in deze zaak te toetsen, wil Hart voor Den Haag een Raadsonderzoek instellen.

Sluijs: “Wij zijn ons ervan bewust dat een Raadsonderzoek een uitzonderlijk zwaar middel is, wat bijna nooit wordt toegepast, maar de zweem van niet integer handelen moet worden weggenomen. Zeker nu wij met zijn allen hebben vastgesteld dat integriteit een speerpunt is.

Tijdens de hoorzittingen moeten, naast de huidige verantwoordelijk wethouders, ook de oud-verantwoordelijk-wethouders Revis en Wijsmuller en oud-burgemeester Krikke worden gehoord. Datzelfde geldt ook voor alle andere betrokkenen, zowel aangaande de verkoop van het pand als hen die betrokken waren bij de gesubsidieerde werktrajecten.

Gelet op artikelen 155a tot en met 155f van de Gemeentewet, zal Hart voor Den Haag schriftelijk een verzoek indienen om een voorbereidingscommissie aan te stellen voor het Raadsonderzoek.