Den Haag moet de randen van de wet opzoeken om de problemen met Oost-Europese arbeidsmigranten aan te pakken vindt Hart voor Den Haag-voorman Richard de Mos. 

“Wat het kabinet doet, is niet genoeg en het duurt allemaal veel te lang. Ondertussen bezwijken hele wijken onder druk van overbevolking”, zegt De Mos.

De Mos wil in overbelaste wijken zoals Transvaal, Rustenburg-Oostbroek en hele delen van Laak een vergunningsplicht voor verhuurders van woningen invoeren. Wie de regels overtreedt bij het huisvesten van arbeidsmigranten, krijgt een verhuurverbod. “Huisjesmelkers die profiteren van deze mensen, spelen een belangrijke rol in de uitbuiting van arbeidsmigranten. En ze schaden onze wijken.”

Hart voor Den Haag is zich ervan bewust dat er nog geen regelgeving is die zo’n verhuurverbod expliciet mogelijk maakt. 

“Maar niks doen is geen optie. Terwijl de landelijke overheid loopt te lanterfanten ervaren Haagse bewoners dagelijks overlast van de aanhoudende arbeidsmigratie. De sociale cohesie die in wijken afneemt, parkeer- en afvaloverlast, toenemende criminaliteit en agressie. We moeten niet langer wachten op wetgeving die dit makkelijker maakt, want dat duurt veel te lang. We moeten de randen van de wet opzoeken om dit probleem aan te pakken, en desnoods moeten we er overheen. Dat zijn wij verplicht aan onze burgers.” 

We moeten weten wie er in onze stad woont

Het verhuurverbod is maar één onderdeel van een pakket aan maatregelen waarmee Hart voor Den Haag de problemen met arbeidsmigranten wil aanpakken. Zo moet er ook een betere registratie komen. De Mos wil weten wat de exacte aantallen zijn van de hoeveelheid arbeidsmigranten. 

De vele ongeregistreerde mensen blijven nu onder de radar, terwijl ze een zware wissel trekken op de leefbaarheid.

“We willen exact weten wie er in onze stad woont”, aldus De Mos, die stelt dat dat door de vele illegale onderverhuur, veelal in mensonterende toestanden, allang niet meer zo is. We mogen niet langer toelaten dat dit in onze stad gebeurd,” aldus De Mos die een betere registratie van arbeidsmigrantenmigranten, inclusief woonadres, wil. “Ook hier geldt dat we hen per wet nog niet kunnen dwingen. Maar we kunnen ze wel verleiden. Wie staat ingeschreven, kunnen we ook betere bescherming bieden tegen huisjesmelkers en malafide uitzendbureaus.’’

Volkstelling door enquêteurs 

Om een goed beeld te krijgen van de omvang van de overbewoning moeten ook enquêteurs langs de deuren gaan in de wijken die onder druk staan. „Om op detailniveau te weten wie er wonen”, zegt Martini. „Als er stelselmatig niet wordt opengedaan, dan is dat een teken dat er iets aan de hand is.” 

Uitzendbureaus

Ook de uitzendbureaus moeten  onder de loep worden genomen, zegt De Mos. “Die zijn in ons land niet vergunningplichtig en daardoor kunnen ze na een overtreding onder een andere naam eenvoudig opnieuw beginnen. De slechteriken onder hen spelen een sleutelrol in de uitbuiting van mensen. Ik noem het geen uitzendbureaus, maar ordinaire koppelbazen die snoeihard moeten worden aangepakt.” 

Lees hier onze schriftelijke vragen