Raadsleden Martinez van Andel en De Mos: “Gemeente kan loon wél laten doorbetalen bij staking en moet dat als de wiedeweerga doen!”

Tijdens de Gemeenteraad van 9 februari jongstleden gaf VVD-wethouder Pharbudayal aan dat zij tijdens de stakingen van 13, 14 en 15 februari geen loon kan uitbetalen aan stakers in verband met “afspraken met de FNV”. Dit blijkt apert onjuist; hierover staan geen concrete afspraken op papier. Hiermee heeft de wethouder de raad onjuist geïnformeerd en zijn partijen op basis van onjuiste informatie beïnvloed ten aanzien van hun stem op de motie om loon door te betalen tijdens de stakingen!

De Hart voor Den Haag raadsleden Carlos Martinez van Andel en Richard de Mos wijzen erop dat de FNV woedend is over de handelswijze van wethouder Kavita Parbhudayal. Beide raadsleden delen deze woede en staan vierkant achter de vuilnismannen en -vrouwen!

“De wethouder zei donderdagavond dat de beslissing om het loon van de stakers van het Haags Veegbedrijf niet door te betalen het resultaat was van onderhandelingen met de vakbonden. Dat is absoluut onwaar horen we nu van de FNV. Dit moet subiet worden rechtgezet”, aldus Martinez van Andel en De Mos, die het stuitend vinden dat deze foutieve informatie ertoe heeft geleid dat een motie die opriep om stakende vuilnismannen door te betalen is verworpen. “Nu blijkt dat het niet doorbetalen van stakende vuilnismannen een maatregel is die de gemeente eenzijdig heeft opgelegd, moet de wethouder als er als de wiedeweerga voor zorgen dat de vuilnismannen alsnog betaald kunnen staken. “In plaats van onwaarheden te vertellen om haar eigen straatje schoon te vegen, hoort ze vierkant achter de schoonmakers van onze stad te staan.’

Ligt wethouder als enige dwars bij onderhandelingen voor een betere cao?

Verder ontvangt Hart voor Den Haag sterke signalen dat wethouder Pharbudayal namens de gemeente Den Haag de enige is die van de G4-steden dwarsligt en de onderhandelingen niet laat slagen.

“In het rekenkamerrapport “Schoon op papier” staat dat de gemeente Den Haag te weinig doet om het afvalprobleem op te lossen. Gek hé als je willens en wetens een beter salaris voor vuilnismannen en – vrouwen blijft dwarsbomen. Een onbegrijpelijke keuze”, aldus Martinez van Andel en De Mos, die stelen dat ook VVD-wethouder Mulder geen enkele actie onderneemt om de stad schoon te houden. “Met een college dat niet verder komt dan een nieuwsbrief versturen waarin ze de inwoners van de stad aangeeft dat de stad viezer kan worden tijdens de stakingen en waarin zij mensen oproept hun vuil binnen te houden, ga je de oorlog tegen het afval niet winnen. Een passiever, motivatieloos college als dat van Den Haag is niet denkbaar”.

Lees hier onze schriftelijke vragen