Ralf Sluijs: “De stad moet haar voorkeur duidelijk kunnen uitspreken”

Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil de procedure van de Haagse burgemeestersbenoeming flink opschudden. Alle kandidaten moeten zich het liefst van tevoren bekend maken, in debat gaan met de stadsgenoten en aansluitend moet er een referendum komen waarin inwoners hun voorkeur kunnen uitspreken. “Wij zien het liefste dat de burgemeester direct gekozen wordt maar dat kan helaas alleen de landelijke politiek regelen. Voor nu is het hoog tijd dat het stof van de oude procedure wordt afgeblazen en de gemeenteraad daarin ook de ruimte pakt die de wet ons nu biedt. We willen iemand met een zo breed mogelijk draagvlak, vandaar dit voorstel”, zegt raadslid Ralf Sluijs.

Koning

In vroeger tijden waren het de ministers die namens de Koning in samenspraak met de landelijke partijbobo’s van de gevestigde partijen de baantjes verdeelden onder hun vrienden. De laatste jaren heeft de gemeenteraad zich een prominentere rol in dit proces toebedeeld. Zo stelt ze de profielschets op voor de nieuwe eerste burger en voert gesprekken met de door de Commissaris van de Koning geschikt bevonden kandidaten. Dat is echter allemaal nog steeds met het grootste geheim omgeven en wie lekt kan worden vervolgd. “Het is onbegrijpelijk dat een select clubje politici nog steeds de keuze maakt wie onze burgemeester wordt en dat de inwoners van de stad daar niks over in te brengen hebben. Het is hoog tijd om die achterkamers open te gooien”, zegt Sluijs. Hart voor Den Haag roept de raad dan ook op om in de profielschets het selectiecriterium op te nemen dat kandidaten zichzelf openbaar bekend maken en vragen ze ook om mee te werken aan een burgerraadpleging met voorafgaand publieke debatten. Alle kiesgerechtigde Hagenaars, Hagenezen, Scheveningers en Loosduiners kunnen daarna stemmen op de kandidaten. “Die uitkomst vormt dan de aanbeveling van de gemeenteraad aan het kabinet voor de nieuwe burgemeester van onze mooie stad. Voor en door Den Haag dus en allemaal binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt”, aldus het raadslid.

Hart voor Den Haag legt het voorstel neer bij het dagelijks bestuur van de gemeenteraad, het presidium.