Hart voor Den Haag wil, in navolging van Amsterdam, ook starten met een proef voor online gebiedsverboden. De burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, is bezig een online gebiedsverbod in te stellen naar aanleiding van drillrapgerelateerde problematiek. (1) Raadslid Rachid Guernaoui wil dat Den Haag de juridische verkenning van de gemeente Amsterdam opvraagt en ook in Den Haag een proef gaat doen met online gebiedsverboden.

Een dergelijk online gebiedsverbod geeft een burgemeester bevoegdheid om openbare ordeverstoringen te voorkomen. Raadslid Guernaoui ziet kansen: “Den Haag kent veel geweld dat door drillrappers wordt veroorzaakt, daarnaast ontstaan er te vaak rellen door oproepen die worden gedaan op social media. Met de Amsterdamse juridische analyse in de hand kan Den Haag het geweld en de rellen voorkomen. Daarom wil Hart voor Den Haag dat we het Amsterdamse voorbeeld gaan volgen”.

“In augustus 2020 riep Hart voor Den Haag, na een verschrikkelijk incident waarbij een jongeman het leven heeft gelaten, al op tot een verbod op drillraps die oproepen tot geweld. Deze radicale geweldsverheerlijking vraagt om radicale maatregelen. Wat ons betreft moet er een zwarte lijst komen met drillrappers die op basis hiervan vervolgens worden geweerd van podia en geen ruimte krijgen op social media”, aldus Guernaoui die schriftelijke vragen stelt aan het college om zo snel mogelijk aan de slag te gaan met online gebiedsverboden. 

(1). https://www.at5.nl/artikelen/217264/burgemeester-halsema-wil-proef-met-online-gebiedsverboden 

Lees hier onze schriftelijke vragen: https://www.hartvoordenhaag.nl/raadsvraag/19-oktober-2022-schriftelijke-vragen-online-gebiedsverboden-voor-drillrappers/