Raadsleden William de Blok en Richard de Mos: “Landwinning zou de druk op de schaarse ruimte in Den Haag kunnen verlichten” 

Tot 2040 zal Den Haag naar verwachting met zeker 100.000 inwoners groeien. Nu al is de bouwgrond schaars en staat de leefbaarheid ernstig onder druk. Ook rijzen de huizenprijzen de pan uit. Mede doordat er onvoldoende woningen kunnen worden aangeboden aan het groeiend aantal nieuwe inwoners in de stad. Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil dat de gemeente Den Haag de bevolkingsgroei door nieuwe inwoners beperkt, omdat het absorptievermogen is bereikt. Vooralsnog is er geen draagvlak voor immigratiebeperkende maatregelen. Zou dat er wel zijn, dan nog is er extra ruimte nodig voor goede woningen en recreatie om de natuurlijke aanwas van de bevolking het hoofd te bieden. 


Reden voor raadsleden William de Blok en Richard de Mos om het stadsbestuur te vragen wat hun visie is op de bevolkingstoename: “We weten dat er nu veel gebouwd zal gaan worden rond de stations en de Binckhorst, maar wat als ook deze locaties zijn volgebouwd en Den Haag echt letterlijk geen bouwgrond meer heeft? Er is nada nul toekomstvisie en over het bereikte absorptievermogen mogen we niet praten. Doen we dat in een volwassen debat wel, dan wordt al snwl direct de racisme kaart getrokken. Schandalig, wat zwakke wijken, waar juist veel nieuwkomers wonen, zijn stelselmatig de klos.”  De Blok en De Mos willen weten hoe het stadsbestuur aankijkt tegen mogelijke landaanwinning voor de Haagse kust. “Nederland heeft een naam hoog te houden als het gaat om het winnen van land op zee. Denk aan de Flevopolder, het grootste kunstmatige eiland ter wereld. Dichterbij huis kennen we projecten zoals de Tweede Maasvlakte en de Zandmotor. Den Haag is tot de stadsgrenzen volgebouwd en er zijn nog geen tekenen dat de bevolkingsgroei tot een stop komt. Los van of het wenselijk is om maar te blijven groeien, moeten we als stad wel een antwoord hebben voor als dat de koers wordt die we gaan varen. Daarom vragen wij het college of zij, samen met het Rijk, provincie en andere belanghebbenden, een onderzoek wil doen naar de mogelijkheden om voor de Haagse kust land te winnen. Hoe we die grond dan gaan gebruiken is dan een logische vervolgvraag,” zo besluiten beide raadsleden.
De Blok zal deze vraag voorleggen tijdens de bespreking van de startnotitie Omgevingsvisie in de raadsvergadering van woensdag 13 januari.