De Mos: “We vieren 75-jaar vrijheid, daar hoort respect voor militairen die het leven lieten bij”

Hart voor Den Haag / Groep de Mos komt met het initiatiefvoorstel ‘Gevallen soldaten behandelen met eer’.

“Het getuigt van bijzonder weinig respect hoe Den Haag omgaat met de jongens die in 1940 tijdens de Slag om Den Haag sneuvelden. Zij liggen in een liefdeloos massagraf aan de Kerkhoflaan, terwijl ze vochten om de vrijheid voor ons land te behouden”, aldus Hart voor Den Haag fractievoorzitter Richard de Mos, die met zijn initiatief steun betuigt aan de nabestaanden en diverse organisaties die strijden voor een militair Ereveld.

Hart voor Den Haag wil dat er een Nationaal Ereveld wordt ingericht, met individuele graven. Ieder graf een steen. Met naam en data. Zoals ook op andere erevelden gedaan wordt.

“De moedige jongens die de opmars van de nazi’s naar het Westen hebben weten te stuiten, liggen, onder een armetierig grasveldje, in een massagraf. Feitelijk een schande voor de stad van Vrede en Recht’, aldus De Mos, die wil dat de gemeente Den Haag een stuk grond beschikbaar stelt om de gevallen soldaten waardig her te begraven. Tezamen met de Rijksoverheid, andere betrokken instanties en wellicht particuliere donateurs, zouden de kosten in kaart gebracht moeten worden voor het realiseren van een Nationaal Ereveld. De Mos: “Dit doet niet alleen recht aan de jongens die vielen voor onze vrijheid, maar kan ook ruimte bieden aan andere oorlogsslachtoffers, zoals verzetshelden, en slachtoffers van de oorlog, zoals slachtoffers van bombardementen. Daarnaast zou het Nationaal Ereveld een plek kunnen worden die voor educatieve doeleinden kan worden gebruikt. Educatie over Nederland in oorlogstijd en dan in het bijzonder de Slag om Den Haag”.

Jurriaan Wouters, van de projectgroep die bestaat uit Haagse burgers die het initiatief namen om de gesneuvelde militairen van de Slag om Den Haag een waardiger plek te geven, is blij met de steun van Hart voor Den Haag: “Eindelijk worden we gehoord. We hopen dat dit initiatiefvoorstel door de andere politieke partijen in de gemeenteraad wordt omarmd, zodat we hen die vielen blijvend herinneren”.

Nationaal Ereveld Den Haag

Foto Frank Jansen