Raadsleden De Mos en Martini wijzen op het succes bij verplichte tegenprestatie in de bijstand.

In Binnenlands Bestuur staat een artikel ( A. de Jonge 01 maart 2023) over de tegenprestaties in de bijstand en het vinden van werk. Het onderzoek “Effecten van de tegenprestatie in de bijstand”. Van de Erasmus School of Economics.

Hart voor Den Haag staat al 10 jaar voor het helpen van mensen die langdurig in de bijstand zitten aan werk of het leveren van een tegenprestatie. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 2% van deze mensen ook uitstroomt naar betaald werk. Dat is niet veel, maar toch een plus!

“Onverwacht blijken er met deze verplichtstelling bijzonder belangrijke neveneffecten.

Deelnemers hebben 28% minder psychische problemen en het gebruik van medicijnen neemt met 13% af. Resultaten van grote klasse. En eindelijk een deelantwoord op de kwaliteit en duur van het leven van mensen aan de sociale onderkant van de samenleving. (armen gaan 5 tot 9 jaar eerder dood en leven langer dan 10 jaar in armzaligere toestand).

Ook kinderen van de mensen in de bijstand hebben er profijt van. De onderzoekers constateren dat er aanwijzingen zijn voor gunstige effecten voor wat betreft de leerprestaties en medicatie bij psychische problemen. Alle reden dus om hier werk van te maken”, aldus de Hart voor Den Haag raadsleden Richard de Mos en Constant Martini.

Lees hier onze schriftelijke vragen