Raadslid Jelle Meinesz: ‘Het onding zorgt voor grote irritatie, agressie en kost klauwen met geld’ 

Hart voor Den Haag raadslid Jelle Meinesz zal er donderdag tijdens de raadsvergadering voor pleiten om de horrorslagboom die de Scheveningse boulevard op drukke dagen afsluit voor dagjesmensen en bezoekers komende zomer niet meer terug te laten keren. 

“De overlast die de bewoners van de Scheveningse Slag en de Gevers Deynootweg op drukke dagen ondervinden is groot. Zij komen door de filevorming voor de slagboom niet meer bij hun eigen parkeergarage en moeten uitkijken dat de opgefokte automobilisten niet agressief worden,” aldus Meinesz. 

Chaotische taferelen 

De slagboom is geplaatst naar aanleiding van de extreme overlast die plaatsvond in de zomer van 2020, toen er in het midden van de Coronatijd vele ongewenste buitenlandse wildkamperende bezoekers naar onze badplaats kwamen, omdat vliegvakanties niet mogelijk waren. Het was een chaos. 

“Maar de gemeente is in een kramp van ‘dit nooit meer’ geschoten en sindsdien staat het ieder mooi weekend muurvast. Bewoners en bezoekers worden overal weggestuurd en kunnen sinds de maatregelen op enigszins zonnige dagen niet meer met de auto weg horen wij, aldus Meinesz, die stelt dat de slagboom de belastingbetaler ook klauwen met geld kost.  “Tienduizenden euro’s aan reparatiekosten aan de slagboom en aan verkeersregelaars die het radeloze zoekverkeer weg moet sturen. Wat kost dat wel niet?”

Van ondernemers aan het strand heeft Hart voor Den Haag vernomen dat zij wekenlang na acht uur savonds verstoken zijn gebleven van omzet door totale afsluiting van de boulevard, terwijl er gewoon parkeerplekken waren. 

“Totaal onwenselijk,” aldus Meinesz. 

Hart voor Den Haag dient een motie in om de slagboom te verwijderen. Mocht deze motie het niet halen, dient de grootste partij een motie in om in ieder geval het horrorslagboomleed voor mindervaliden te verzachten. 

“Mindervaliden ook recht hebben om gebruik te maken van het strand, de boulevard en/of een bezoek aan een strandtent. Dat wordt door die ellendige slagboom nu onmogelijk gemaakt”, aldus Meinesz die ervoor pleit dat in ieder geval automobilisten met een invalidenparkeerkaart wel toegang krijgen tot de boulevard.

Motie: Slagboom subiet verwijderen

Indiener: Jelle Meinesz, Hart voor Den Haag

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 10 november 2022,

ter bespreking van Beantwoording schriftelijke vragen inzake horrorslagboom Scheveningen

Constaterende dat, 

– de overlast die de bewoners van de Scheveningse Slag en de Gevers Deynootweg op drukke dagen ondervinden van de horrorslagboom groot is,

– zij door de filevorming voor de slagboom niet meer bij hun eigen parkeergarage komen en moeten uitkijken dat de opgefokte automobilisten niet agressief worden,

Van mening dat de oorzaak voor het plaatsen van de slagboom, de invasie van buitenlandse asociale wildkampeerders, achterhaald is, 

Van mening dat de horrorslagboom ook slecht is voor ondernemers en de economie van Scheveningen, 

Verzoekt het college de horrorslagboom subiet te verwijderen, 

En gaat over tot de orde van de dag, 

Meinesz

De Mos 

Motie: Slagboom omhoog voor mindervaliden

Indiener: Jelle Meinesz, Hart voor Den Haag/Rita Verdonk, Hart voor Den Haag

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 10 november 2022,

ter bespreking van Beantwoording schriftelijke vragen inzake horrorslagboom Scheveningen

Constaterende dat,

• De boulevard op Scheveningen niet toegankelijk is als de slagboom naar beneden is.

• Mindervaliden in het algemeen niet in staat zijn grotere afstanden te overbruggen.

Van mening dat,

• Mindervaliden ook recht hebben om gebruik te maken van het strand en de boulevard en/of een bezoek te brengen aan een strandtent.

• Voor automobilisten, die in het bezit zijn van een invalidenparkeerkaart, de mogelijkheid beschikbaar moet zijn om een mindervalide zo dicht mogelijk af te zetten bij de bestemming op de boulevard en/of te parkeren met een invalidenparkeerkaart op de boulevard.

Verzoekt het college,

• Te onderzoeken of er een systeem ontwikkeld kan worden, waarbij automobilisten met een invalidenparkeerkaart wel toegang hebben tot de boulevard.

En gaat over tot de orde van de dag.

Jelle Meinesz

Rita Verdonk