In de gemeenteraad van 7 september jongstleden is het “Beleidskader Dakloosheid” besproken. In dit kader worden allerlei plannen, doelen en voorwaarden opgenomen om dakloosheid te voorkomen. 

Een heel belangrijk punt ontbrak: het feit dat inwonende mantelzorgers, die vaak jarenlang voor hun ouder(s) hebben gezorgd, dakloos worden als de laatste ouder is overleden. 

Raadslid Rita Verdonk en fractievertegenwoordiger Monique van Stuijvenberg van Hart voor Den Haag vonden dit ontoelaatbaar en hadden daarom een amendement voorbereid: “Met woningcorporaties die actief zijn in de gemeenten, waarvoor Den Haag centrumgemeente maatschappelijke opvang is, wordt afgesproken de Aedesrichtlijn te volgen, zodat inwonende kinderen, van welke leeftijd dan ook, bij overlijden van de ouder in het huis kunnen blijven wonen. Bij gesprekken met particuliere verhuurders is het prioriteit te zorgen dat inwonende kinderen niet uit huis moeten bij overlijden van de ouder.”

Wethouder Balster (PvdA) vond dit amendement overbodig, omdat de regeling al geldt voor inwonende mantelzorgers tot 26 jaar en oudere mantelzorgers hier weleens misbruik van zouden kunnen maken. Rita Verdonk sprak in de vergadering de wethouder aan op deze misselijke opmerking en diende het amendement toch is. 

Gelukkig stemden bijna alle fracties (zelfs die van zijn eigen partij) vóór het amendement, zodat de wethouder moet gaan doen wat het amendement hem opdraagt.

Hart voor Den Haag staat achter de mantelzorgers!