Raadsleden De Mos en Meinesz willen ook onderzoek naar ondertunneling

De Vaillantlaan mag gezien worden als één van de drukste en gevaarlijkste wegen van de stad, waar het verkeer als gevolg van ongebreidelde bevolkingsgroei dagelijks muurvast staat. Hart voor Den Haag wil dat het college gaat onderzoeken of het mogelijk is de Vaillantlaan te ondertunnelen.

De raadsleden Richard de Mos en Jelle Meinesz wijzen erop dat de bewoners aan en rondom de Vaillantlaan ernstige overlast ondervinden van de overbelaste laan, die bekend staat als één van de gevaarlijkste wegen van de stad. Twee kruispunten staan in de top-10 lijst van verkeersonveilige blackspots.
“De situatie is zelfs verder verslechterd: eerst met de afsluitingen in de Schilderswijk, vervolgens door de opening van de Rotterdamse Baan. En wat te denken van het ridicule plan Centrum Noord, waar tig Haagse wegen worden afgesloten of éénrichtingsverkeer krijgen? Hierdoor komen er nóg meer auto’s over de nu al overbelaste Vaillantlaan. De verkeerssituatie is onacceptabel en verdient een oplossing”, aldus beide raadsleden die de Vaillantlaan in het ideaal plaatje ondertunneld zouden willen zien. “Doorgaand verkeer kan dan snel doorrijden en bovengronds is dan voor bestemmingsverkeer. Naast de verbetering van de doorstroming, zou ondertunneling de luchtkwaliteit en de veilig- en leefbaarheid ook sterk doen verbeteren.”

Hart voor Den Haag stelt dat er al jaren wordt gepraat over te nemen maatregelen, zonder dat het heeft geleid tot een verbeterde situatie op en rond de laan. Voor Hart voor Den Haag is daarom de maat vol.
In afwachting van het onderzoek naar een ondertunneling, wil Hart voor Den Haag dat het college alvast werk maakt van de aanleg van ongelijkvloerse kruisingen die de doorstroming al flink zullen verbeteren.

De grootste zal bij de Begrotingsbehandeling met moties komen op dit punt.