Raadsleden De Mos en Bom pleiten voor gebiedsverboden en opleggen stevige boetes

De dieren van Stadsboerderij Molenweide in de Haagse wijk Laak worden al enkele weken uit voorzorg binnengehouden. De beesten werden al langere tijd getreiterd en mishandeld door jonge dierenbeulen. De druppel was een lam dat zo ernstig werd verwond dat de staart moest worden geamputeerd.

“Totale waanzin dat gewetenloze jeugd met stokken, scherpe voorwerpen en fietsbanden achter de dieren aanzitten en dat er op schapen ingereden wordt en varkens zijn bekogeld met bakstenen. Als dit niet keihard aangepakt wordt, zijn dit soort kinderen de criminelen van de toekomst”, aldus de Hart voor Den Haag raadsleden Richard de Mos en Coen Bom, die willen dat de ouders van deze kinderen stevige boetes krijgen opgelegd. Ook moeten er gebiedsverboden komen en moet de thuissituatie worden onderzocht. “Waar nodig uithuisplaatsing en/of opvoedondersteuning, want dit zieke gedrag mag zich niet verder ontwikkelen”.

Lees hier onze schriftelijke vragen