Raadslid William de Blok over woonbeleid stadsbestuur: “Veel beloven weinig geven, doet de gek in vreugde leven. Tekort aan sociale huurwoningen wordt groter en groter!” 

 Het stadsbestuur in Den Haag heeft vrijdag in een brief aan de Haagse gemeenteraad laten weten hoeveel sociale huurwoningen er de komende jaren bijkomen. Het stadsbestuur heeft zichzelf de ambitie gesteld om jaarlijks 4.000 woningen op te leveren, waarvan 30% in de sociale huursector en 20% in de middeldure huursector. In 2020 zijn slechts een schamele 2.800 woningen aan de woningvoorraad toegevoegd, waarvan 479 sociaal. Het aandeel sociaal is dus slechts 17%, dit percentage komt niet in de buurt van de eigen ambitie van het stadsbestuur om 30% sociale huur woningen te realiseren. “Veel beloven weinig geven, doet de gek in vreugde leven”, stelt Hart voor Den Haag-raadslid William de Blok in reactie op het Haagse woonbeleid, waarbij welwillende projectontwikkelaars aan de kant worden geschoven. Vorige week stelde Hart voor Den Haag nog vragen over het schrappen van woontorens in Laak, goed voor 1400 woningen, waarvan een fors deel sociaal. 


Tot 2024 verwacht het stadsbestuur 2.950 sociale huurwoningen te realiseren, daar tegenover staat dat er 492 sociale huurwoningen uit de sociale huur worden onttrokken. Per saldo betekend dat tot 2024 slechts 17% van de netto woning toevoeging binnen de sociale huur valt. 

 Geen oeverloos gezanik over ambities, maar daadkracht 


De Blok van Hart voor Den Haag/Groep de Mos is woedend. “Ambitie is mooi, als deze realistisch is! Daar stelde ik eerder mijn vraagtekens bij. Het is geen geheim dat de Haagse corporaties niet draagkrachtig zijn en niet kunnen investeren om nieuwbouw woningen af te nemen. Door te hoge ambities houdt het stadsbestuur de inwoners van Den Haag een worst voor en trekt deze steeds weg door te melden dat de ambitie om 30% sociale huurwoningen te bouwen niet gehaald wordt! De inschrijfduur zal oplopen evenals het aantal woningzoekenden voor een sociale huurwoning”,

reageert De Blok.  Hart voor Den Haag heeft een debat aangevraagd om hierover met de wethouder van gedachten te wisselen en de wethouder op te dragen boter bij de vis te leveren of met realistische prognoses te komen.