Raadslid Guernaoui: “Veel wijken bezwijken en ervaren overlast.”

Deze week heeft de burgemeester een aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) naar de gemeenteraad gestuurd. Dit omdat het lachgasverbod niet meer door de politie kan worden gehandhaafd. Dat komt omdat het Openbaar Ministerie (OM) terugkomt op de eerder gemaakte koppeling tussen het lachgasverbod en de feitcodes van het OM.

“We hebben als Hart voor Den Haag jarenlang geknokt voor een lachgasverbod. Daarom steunen wij burgemeester Van Zanen in zijn poging om de politie actief te laten handhaven op dit verbod”, aldus Guernaoui die dit in de eerst volgende raadsvergaring wil bekrachtigen.

Guernaoui: “Nu de mooie dagen zijn begonnen en de zomervakantie voor de deur staat is het noodzakelijk dat de politie het lachgasverbod gaat handhaven. Lachgas als roesmiddel is schadelijk voor de gezondheid van de gebruiker en het zorgt voor grote overlast’”.

In het voorstel staat ook dat het college gebieden kan aanwijzen waar bezit of gebruik van lachgas, los van de vraag of het tot ordeverstoring leidt, verboden is. Raadslid Guernaoui: “Het college moet direct Scheveningen en het hele Centrum aanwijzen als gebied waar gebruik en bezit, verboden is. Ook moet hij een uitvraag doen in alle wijken om de overlast beter te monitoren. Wij krijgen veel klachten, ook uit Zuidwest.”

Guernaoui heeft aan de commissie Bestuur gevraagd om het voorstel komende commissie te bespreken of een extra commissievergadering in te lassen.