Raadslid Janice Roopram: ‘Veel instellingen zoals verenigingen, activiteiten voor ouderen en kledingbanken hebben het moeilijk door corona!”

In onze stad zijn vele sociaal maatschappelijke instellingen actief zoals culturele verenigingen, activiteitenruimtes bij woongemeenschappen voor ouderen en kledingbanken. Allerlei organisaties hebben het nu moeilijk. Zij lopen inkomsten mis terwijl de vaste kosten, zoals huur en verzekeringen, wel gewoon betaald moeten worden. Hierdoor komen zij financieel in de problemen, in het ergste geval gaan ze failliet of moeten hun activiteitenruimte sluiten. Op vragen van Hart voor Den Haag/Groep de Mos-raadslid Roopram tijdens het debat over de Haagse welzijnsvisie verwees de wethouder door naar het Sociaal Maatschappelijk herstelplan.

Hart voor Den Haag-raadslid Janice Roopram: “De gemeente vraagt naar acute problemen maar hanteren hierbij criteria die van toepassing zijn op ondernemers. Zo wordt er bijvoorbeeld gevraagd naar jaarbegrotingen terwijl kleine maatschappelijke organisaties dit niet kunnen aanleveren. Tevens hebben ze geen inkomsten aan te geven vanwege corona. Er werd zelfs gevraagd hoeveel inkomsten ze hebben voor 2021. Dit maakt het alleen maar lastiger voor deze organisaties die in zwaar weer verkeren en zo snel mogelijk hulp nodig hebben”.

Maatschappelijke organisaties hebben een grote meerwaarde hebben voor onze samenleving. Sluiting van bijvoorbeeld een activiteitenruimte in een woongemeenschap voor ouderen leidt tot meer isolement en eenzaamheid van ouderen. De steun voor deze organisaties vanuit het Sociaal Maatschappelijk Herstelplan moet snel en laagdrempelig ingezet worden. Deze organisaties moeten net als de ondernemers aan een snelle subsidieregeling geholpen worden vindt raadslid Roopram. Zij zal aanstaande donderdag tijdens de raadsvergadering van de Haagse gemeenteraad een aantal moties indienen op het gebied van welzijn. Een motie om subsidie te verstrekken aan sociaalmaatschappelijke instellingen die door de coronacrisis inkomsten mislopen en hierdoor hun vaste lasten niet kunnen betalen. Een motie over het vernieuwen van de sociale kaart. Roopram, “Het brede aanbod van welzijn moet overzichtelijk en per stadsdeel beschikbaar zijn voor de inwoners. Op de wegwijzer de Sociale kaart staan niet alle initiatieven vermeld op het gebied van zorg, ondersteuning en activiteiten”.

Tot slot geeft Roopram aan dat de subsidie website van gemeente Den Haag de bezoeker direct moet voorzien van belangrijke algemene informatie, de verschillende beleidsterreinen en de contactgegevens bij eventuele hulp- en vraagstukken. Er moet een website ontwikkeld worden zodat aanvragers de status van de aanvraag of eventuele openstaande acties kunnen volgen. En een subsidie-hulplijn omdat veel mensen het lastig vinden om een aanvraag in te dienen. “Iedereen in onze stad heeft evenveel recht op subsidie, ook de kleine organisaties zijn belangrijk. Ik vraag niet om een grotere pot geld, maar op een gelijk speelveld bij het aanvragen. Dit kan allemaal beter en makkelijker”, aldus Janice Roopram.