Raadslid Dubbelaar: ‘Bewoners is beloofd om wekelijks restafval op te halen in de zomermaanden!’

Vanuit Leidschenveen-Ypenburg krijgt de lokale partij Hart voor Den Haag verontruste berichten van bewoners. Zij maken zich zorgen omdat de gemeente nog niks heeft laten horen over de jaarlijkse zomerregeling voor het huisvuil. In de zomermaanden wordt wekelijks het restafval opgehaald en hier werd in de maand mei mee begonnen. Tot op heden hebben bewoners echter nog niks gehoord van het stadsbestuur.

Hart voor Den Haag begrijpt de zorgen van bewoners heel goed. Enkele jaren geleden werd het voorstel van Hart voor Den Haag om dit wekelijks te doen, unaniem door de gemeenteraad aangenomen. In de afgelopen jaren werd het restafval in de maanden mei tot september wekelijks opgehaald. 

Arjen Dubbelaar: “Dit moet een vergissing zijn van het stadsbestuur in Den Haag. Na jaren wekelijks ophalen in de zomermaanden, kun je niet stilletjes besluiten om hier ineens mee te stoppen zonder overleg met bewoners. Hier gaan wij ook niet mee akkoord. Deze afspraak is niet voor niks gemaakt met bewoners. Bewoners zijn opgezadeld met allerlei containers vanwege het gescheiden inzamelen, soms met wel vier verschillende containers in de tuin. In de zomermaanden, wanneer de zon op de kliko staat te branden, dan laat je bewoners niet weken in de stank zitten! De warme zomermaanden komen er weer aan. Dit was geregeld en moet nu ook geregeld worden!” 

Leidschenveen
In de wijk Leidschenveen is in het verleden een hoop onrust geweest voordat de zomerregeling tot stand kwam. De gemeente Den Haag wilde het afval gescheiden gaan inzamelen met verschillende soorten kliko’s voor papier, plastic, groen en restafval. Door bewoners is toen flink geprotesteerd tegen overlast van een stinkende container in de zomermaanden. Na een unaniem besluit van de Haagse gemeenteraad en overleg met bewonersorganisatie Leidschenveen is vervolgens door de gemeente een ‘zomerregeling’ ingevoerd.“

Dit geldt natuurlijk voor nog meer wijken waar geen ondergrondse container zijn geplaatst. De zomerregeling moet behouden blijven. Dit is gewoon klip-en-klaar aan bewoners beloofd en er was een ruime politieke meerderheid voor. Ons voorstel werd unaniem aangenomen. Onbegrijpelijk dat het stadsbestuur dit dan toch lijkt te stoppen. Hier moet zo snel mogelijk duidelijkheid over komen”, aldus raadslid Arjen Dubbelaar. 

Hart voor Den Haag stelt schriftelijke vragen over het wekelijks ophalen van restafval.