Fractievertegenwoordiger Damiën Zeller en Raadslid Carlos Martinez van Andel: “Ook voor ouderen is het fijn dat zij niet meer helemaal naar de milieustraat moeten, maar dit kunnen doen tijdens de kleine boodschap op de markt” 

In meerdere gemeenten bestaan er zogeheten mobiele milieustraten waar men kleine stukken afval naartoe kan brengen waaronder kapotte lampen, frituurvet en oud ijzer. “Het is zonde dat je voor klein chemisch afval, oud ijzer en kleinere stukken grofvuil helemaal naar de milieustraat moet. Het maakt het voor de bewoners een stuk makkelijker als zij dit kunnen inleveren bij een zogenoemde afvalkraam bij het doen van boodschappen bij de wijkmarkt. Ook is de wachttijd bij het ophalen van grofvuil soms wel een paar weken, maak bij deze afvalkraam dan meteen de mogelijkheid om ook dit vuil aan te kunnen bieden, aldus fractievertegenwoordiger Damiën Zeller.

Opruimdagen 

De gemeente Den Haag heeft 12 opruimdagen waar de focus ligt op het tegengaan van illegale bijplaatsingen en het schoonhouden van de openbare buitenruimte. Tijdens deze opruimdagen (30 augustus t/m 5 oktober) kan men op verschillende locaties vuil aanbieden. Zeller en Martinez van Andel vinden dat dit anders moet “We zien liever structureel op de wijkmarkten een afvalkraam, dan in een beperkte periode van het jaar verspreid door de stad. Als de gemeente dit structureel organiseert kan er ook een gedragsverandering plaatsvinden bij de mensen zodat ze bij het bezoeken van de weekmarkt ook klein afval meenemen, wat anders misschien wel op straat zou belanden. 

Carlos Martinez van Andel stelt schriftelijke vragen aan het college om de afvalkraam te realiseren op de Haagse wijkmarkten. Het is alom bekend dat Den Haag kampt met een afvalprobleem. Wat Hart voor Den Haag betreft moet dit zo snel mogelijk opgelost worden. Daarom zoeken wij naar oplossingen, groot of klein, om daaraan bij te dragen. 

Lees hier onze schriftelijke vragen