Janice Roopram: “Een meldpunt en spoedlijn zodat onveilige plekken aangepakt kunnen worden”

Op 7 juni 2019 liep Coby Knetemann naar haar auto die op de parkeerplaats tegenover haar huis stond geparkeerd. Op het moment dat zij vlakbij haar auto was, kwam ze ten val door de omhoog gedrukte klinkers veroorzaakt door exorbitante wortelgroei van de boom daar ter plaatse. Coby viel op haar linkerzijde en haar gezicht. De parkeerplaatsen waren niet afgezet met waarschuwingsborden. Knetemann kwam ten val op de Steurendaal tegenover nummer 76, ze raakte bij dit ongeval gewond aan o.a. haar linkerhand, linkerknie, schouders en gezicht. *(zie foto’s) Smart letselschade heeft de gemeente aansprakelijk gesteld. De gemeente is niet overgegaan tot erkenning van aansprakelijkheid.

Zowel als in het coalitieakkoord 2019-2022 als in de Programmabegroting 2020 – 2023 wordt er aangegeven dat er een opknapbeurt gerealiseerd zal worden in o.a. Kraayenstein en dat een onderdeel hiervan zal zijn de aanpak van de bestrating. In een artikel van Dagblad070 werd er door de toenmalige wethouder aangeven dat de inrichting dateert van de jaren 70 en hard aan toe is aan onderhoud. De buitenruimte is verouderd, straatstenen liggen scheef, plantsoenen overwoekeren de straten en de wortels van bomen komen door de huidige bestrating heen. De situatie van de gevaarlijke scheefliggende stoeptegels aan de Steurdaal was dus al bekend bij de gemeente. “Ik begrijp niet hoe het dan toch mogelijk is dat de gemeente aangeeft in een reactie op een schrijven van Smart Letselschade, dat er geen bekendheid was met de gestelde toestand op de parkeerplaats tegenover de Steurendaal,” zegt Hart voor Den Haag-raadslid Janice Roopram.

In veel gevallen is de gemeente eigenaar van de stoep. De gemeente moet daarom zorgen dat de stoep goed wordt onderhouden. Van de gemeente wordt verwacht dat zij regelmatig de kwaliteit van de stoepen controleert. De gemeente heeft een zorgplicht bewoners te beschermen tegen ongevallen die kunnen worden veroorzaakt door onoplettendheid. “Al jarenlang zijn er onveilige plekken bekend, zoals die bij de Steurdaal in Kraayenstein, waar er onveilig scheefliggende stoeptegels liggen. Mensen kunnen hierdoor ook niet meer parkeren, maar waar het vooral omgaat is natuurlijk de veiligheid. Je moet toch juist voorkomen dat je als gemeente aansprakelijk wordt gesteld.”

Roopram heeft in schriftelijke vragen onder meer aan het college gevraagd of er spoedig opnieuw gekeken kan worden naar de aansprakelijkheidstelling betreffende de situatie van Coby Knetemann. Ook vraagt ze het college om een meldpunt en spoedlijn waar onveilige plekken gemeld kunnen worden om dan vervolgens zo spoedig mogelijk actie te ondernemen: “Ik ben 61 jaar en al 25 jaar wonend in Kraayenstein. Dat de gemeente Den Haag geen aansprakelijkheid op zich wil nemen vind ik ronduit schandalig! Van het vallen ondervind ik nog dagelijks ongemakken. Nu gaan ze ook nog eens vertellen dat ik geen meldingen heb gemaakt. Nou gemeente Den Haag en vooral degene die hier verantwoording dient te nemen: alle papieren zijn naar u verzonden. Zowel door mij, als wel mijn letseladvocaat. Maar ja, hoe dom wil je als gemeente overkomen. Dommer kan haast niet,” zegt Coby Knetemann zelf over de situatie.

Lees hier onze schriftelijke vragen