Fractievertegenwoordiger Damiën Zeller: “Voorlezen aan kinderen maar ook door kinderen is heel belangrijk. Het ontwikkelt het taalgevoel en vergroot hun fantasie”

Hart voor Den Haag vraagt tijdens de Nationale Voorleesdagen het stadsbestuur waar de voorleeshonden zijn gebleven. In 2019 is op initiatief van fractievertegenwoordiger Zeller een pilot gestart met voorleeshonden in een Haagse Bibliotheek. Kinderen die moeite hebben met (hardop) lezen konden gebruik maken van een hond. Door hardop aan de hond voor te lezen krijgen kinderen weer plezier in het lezen.

Volgens de grootste partij in de Haagse gemeenteraad brengen voorleeshonden kalmte en zorgen zij voor ontwikkeling van inlevingsvermogen. 

Fractievertegenwoordiger Damiën Zeller, zelf in opleiding voor leraar: “Hardop voorlezen is voor veel kinderen best moeilijk doordat het kan zorgen voor angst en schaamte. Als het niet lukt, kan een kind het plezier in het lezen kwijtraken, terwijl een boek lezen leuk en leerzaam is. We zagen laatst ook dat het leesniveau van kinderen steeds meer achteruitgaat, iedere druppel die we als gemeente kunnen bieden op de gloeiende plaat moeten we aangrijpen. 

Voorleeshonden kunnen zo’n druppel zijn om bij een groep Haagse kinderen het leesplezier te ontwikkelen. Het is dus heel gek dat er na de succesvolle pilot niks meer mee is gedaan door de gemeente.

Hart voor Den Haag stelt schriftelijke vragen en roept het college op om de pilot verder uit te rollen binnen de Haagse bibliotheken

Lees hier onze schriftelijke vragen