De Mos: ‘Markten in Scheveningse haven en in Theresiastraat geven reuring en versterken gebied’ 

Hart voor Den Haag in de Haagse gemeenteraad is ‘not amused’ dat er tot op heden door het stadsbestuur geen concrete invulling wordt gegeven aan de toegezegde realisatie van twee nieuwe weekmarkten. Zowel in de Scheveningse haven als in de Theresiastraat is behoefte aan de totstandkoming hiervan.

“Met zo’n wekelijkse markt, het liefst gericht op de visbeleving, ontstaat meer reuring in de haven. Bovendien is zo’n markt goed voor de sociale cohesie tussen de vele nieuwe bewoners die in de haven zijn komen wonen. De 2e Binnenhaven is een pareltje op Scheveningen, maar binnen en buiten Den Haag vaak nog te onbekend”, aldus De Mos, die als wethouder aan MRKT de opdracht had gegeven een verkenning te doen naar een nieuwe (vis)markt in Scheveningen Haven. De Mos: “Er lagen volop kansen, zeker omdat de gemeente de ambitie uitgesproken heeft om haven-gerelateerde activiteiten in de Scheveningse haven te stimuleren. Een wekelijkse (vis)markt kan hieraan bijdragen. Het is de wens dat de markt wordt gerealiseerd in samenwerking met de ondernemers ter plaatse. Het is een kwestie van doorpakken”.

Eddy Kolenbrander, voorzitter van de Stichting vrienden van de 2e Binnenhaven, is steunt het initiatief van Hart voor Den Haag: “Dit zou enorm goed zijn voor de ondernemers aan de 2e Binnenhaven. Zo’n markt brengt leven in onze prachtige binnenhaven. Ik weet dat diverse kooplui van de biologische markt tegenover het Tweede Kamer gebouw graag zouden willen bijdragen aan het realiseren van zo’n markt. Wellicht kunnen we aan hun kramen enkele kramen van op Scheveningen gerenommeerde (vis)bedrijven zoals Esscher toevoegen, zodat we hier iets fantastisch moois krijgen”.

Theresiastraat bewapenen tegen concurrentie Mall of The Netherlands 

Een andere weekmarkt waarop de komst te lang op zich laat wachten, is die in de Theresiastraat.

“Zowel het Wijkberaad Bezuidenhout als de winkeliersvereniging zijn enthousiast over het optuigen van een wekelijkse markt. Ze hebben vanuit de gemeente alleen hulp nodig met het verkrijgen van de benodigde vergunningen”, aldus De Mos, die stelt dat de Theresiastraat alle hulp met krijgen om een aantrekkelijke winkelstraat met reuring te blijven. De Mos: “De komst van de Mall of the Netherlands zal effecten hebben op de concurrentiepositie van deze winkelstraat. Ieder plan dat deze positie kan verstevigen moet door de gemeente worden gesteund”.

Lees hier onze schriftelijke vragen