Raadslid Martinez van Andel: ‘Kom in actie en help onze Haagse bewonersorganisaties!’

Den Haag kent rond de 50 bewonersorganisaties. In bijna iedere Haagse wijk zijn zogenaamde wijkberaden, wijkverenigingen of wijkplatforms actief. Zij zorgen onder andere voor participatie van bewoners en meer betrokkenheid bij hun. Vaak geven deze organisaties ook wijkbladen uit waarin zij hun wijkbewoners informeren over actuele zaken die spelen in hun wijk. Bewonersorganisaties hebben besturen die door de wijk worden gekozen. Deze mensen werken op basis van vrijwilligheid en steken veel tijd en energie in het bevorderen van de sociale cohesie in hun wijk. Helaas komt het de laatste tijd steeds meer voor dat besturen van bewonersorganisaties moeite hebben nieuwe bestuursleden te vinden.

Wijkberaad Leyenburg

Eind vorig jaar moest Wijkberaad Leyenburg om die reden, net voor het 50-jarig bestaan, hun vereniging opheffen. Hart voor Den Haag ontvangt meer signalen van bewonersorganisaties die te maken hebben met te weinig vrijwilligers. Raadslid Carlos Martinez van Andel, zelf tot vorig jaar voorzitter van Wijkberaad Mariahoeve, herkent het probleem en roept het stadsbestuur van Den Haag daarom op de noodlijdende bewonersorganisaties extra te ondersteunen in het vinden van nieuwe bestuursleden.

Martinez van Andel: “Als oud-voorzitter van een bewonersorganisatie weet ik wat een enorme opgave het is om nieuwe bestuursleden te vinden. Vaak gaat er veel tijd zitten in het besturen en runnen van zo’n organisatie en hoe minder bestuursleden je hebt, hoe hoger de werkdruk is. Wij vinden daarom dat het college, dat zelf ook de waarde van de bewonersorganisaties onderschrijft, moet helpen om nieuwe bestuursleden te vinden”.

Volgens het raadslid kan dit onder andere door het opzetten van een campagne waarin het waardevolle werk van deze organisaties wordt uitgelicht. “Er zijn genoeg mensen die tijd over hebben en graag iets willen bijdragen aan hun wijk. Dat kan prima via een bewonersorganisatie. En je ziet aan mij waar het toe kan leiden”, aldus Martinez van Andel.

De lokale partij Hart voor Den Haag dient donderdag tijdens de raadsvergadering twee moties in om een actieplan op te zetten voor bewonersorganisaties die te maken hebben met weinig vrijwilligers en om hen daarbij te ondersteunen.