Raadslid Ralf Sluijs: “Ondanks alle beloften in verkiezingstijd laat het college het winkelcentrum doodbloeden”

Na woonwinkel Offers en Zapato Schoenen leek het erop dat ook Blokker uit Loosduinen zou vertrekken. Dit nieuws is later echter ontkracht. Dat neemt niet weg dat het winkelaanbod steeds schraler wordt. Hart voor Den Haag luidt daarom de noodklok en vraagt om een actieplan en een concrete impuls om het tij te keren voor het zieltogende winkelgebied. 

“Wanneer gaat het college eens luisteren naar de winkeliers?”, vraagt raadslid Ralf Sluijs zich hardop af. “Zij voelen zich al jaren roependen in de woestijn. En al jaren willen ze het verblijfsklimaat in het winkelcentrum verbeteren en geven ze ook aan dat er geïnvesteerd moet worden in het gebied, zowel op de korte- als op de langere termijn. Die beloften zijn ook concreet gedaan”, stelt Sluijs die wijst op het investeringsplan 1 miljoen euro van economiewethouder Saskia Bruines (D66). “Daar kwam ze in verkiezingstijd mee, we zijn inmiddels bijna een jaar verder en er is nul komma nul van uitgevoerd. Sterker nog, ondernemers vertrekken met piepende banden”, aldus Sluijs die om een concrete aanpak vraagt. 

Luifels en meer horeca

De luifels van het winkelcentrum zijn al jaren toe aan een opknapbeurt, de wens leeft om voorzieningen voor kinderen te realiseren en de horeca moet meer ruimte krijgen, zodat bewoners en bezoekers er echt een dagdeel uit zijn. “Tussen marktondernemers en de winkeliers is er wat spanning over de inrichting van het plein. De gemeente moet daarin optreden als bemiddelaar en beslissen wat goed is om de aantrekkingskracht van het gebied te vergroten”, zegt Sluijs die inzet wil zien om bewoners van de nieuwe wijk Vroondaal naar Loosduinen te trekken. “Zorg voor een fietsverbinding met de nieuwe wijk, ga met ondernemers overleggen hoe er een biologische zaterdagmarkt kan worden opgezet. Start een wervingscampagne, ook richting de toeristen die op het nabij gelegen vakantiepark vertoeven.” 

Leegstand aanpakken

Hart voor Den Haag wil op korte termijn de leegstand aanpakken en de servicepunten terugbrengen. “Daardoor wordt het voor bezoekers ook aantrekkelijker gemaakt om te komen winkelen.” Voor de langere termijn wil Hart voor Den Haag kijken hoe de twee delen van het winkelgebied beter op elkaar kunnen aansluiten. In die visie past ook een onderzoek hoe de Abdijkerk en de historische molen het winkelcentrum als één geheel kunnen versterken. “Met de juiste aanpak kan het winkelcentrum een goudgerande toekomst tegemoet, maar zoals het stadsbestuur er nu mee omgaat bloedt het langzaam maar zeker dood. Dat mogen we niet laten gebeuren”, besluit Sluijs.

Hart voor Den Haag stelt het winkelcentrum woensdag aan de kaak in de gemeenteraad. Dan spreekt de commissie Bestuur over het verslag van Raad in de Stad Loosduinen.